Del 2 – Teorin

På denna sida kommer jag att redovisa teorin bakom Köpsignaler, StopLoss, Riskhantering, Belåning mm. Sannolikt blir det också en del kommentarer på liknande sätt som för Del 1 – Strategin.

 • Köpsignaler
  Som indikatorer för trender och köpsignaler använder jag MACD och två glidande medelvärden (EMA) i kombination. Det finns naturligtvis andra indikatorer att välja på men dessa har gett bra resultat i mina simuleringar på historisk data. De inställningar jag använder är helt standardmässiga och de är samma för alla aktier. Jag har också samma inställningar för att bestämma trender som för att hitta köpsignaler.För att jag ska få en köpsignal i Akacia skall till att börja med följande kriterier vara uppfyllda:

  1. Börsen ska ha en positiv trend
   En positiv börstrend föreligger i Akacia då MACD är positiv och det snabba medelvärdet ligger över det långsammare i veckodiagrammet för OMX30.
  2. Totalrisken för portföljen skall vara max 20 %.
   “Totalrisken” är ett egendefinierat begrepp där jag försöker få fram ett mått på den risk jag tar. Hur man ska mäta “risk” är inte helt självklart och jag hade svårt att hitta något bra som passade för mig. Det jag till slut bestämde mig för var att summera “resultatet” för alla aktier. Det är då inte resultatet vid försäljning som jag avser här utan istället StopLoss-värdet minus Inköpsvärdet. Summan av dessa värden jämför jag sedan med summan av alla Inköpsvärden. Se bild. Det jag nu mäter kanske egentligen ska kallas “förlustrisk”?
  3. Pengar skall finnas tillgängliga för att genomföra köpetSignal
   Akacia håller ordning på pengarna åt mig och tillgängligt investeringsutrymme beräknas kontinuerligt.


  Köpsignal:

  När dessa krav är uppfyllda tittar jag på de enskilda aktierna i dagdiagrammen. En köpsignal uppträder den dag då en aktie går över till en uppåtgående trend. En uppåtgående trend för en aktie är i princip definierad på samma sätt som för börsen. Dvs. MACD skall vara positiv och det snabba medelvärdet ska ligga över det långsammare. För en enskild aktie tittar jag dock på diagrammet inställt på Dag.
  På bilden kan man se hur MACD blir positiv och köpsignalen syns genom att kursstaplarna blir gröna. Det snabb medelvärdet hade redan tidigare gått upp över det långsamma.


Comments

Del 2 – Teorin — 1 Comment

 1. Pingback: Köp av Höganäs - Akacia - Aktiehandel med strategi

Leave a Reply