Kommentarer till Del 1 – Strategin

Liten löpande arbetsinsats

Den femte punkten i mina kriterier för min strategi var att jag inte ville lägga mycket tid på löpande arbete med analys och handel.

Största anledningen till detta kriterium var att jag tror att detta är nödvändigt för att orka hålla sig till strategin över en lång period. För de flesta kommer det perioder då man vill prioritera annat och det är då viktigt att ha ett arbetssätt som är tidseffektivt. För min del bedömde jag att jag kontinuerligt skulle kunna avvara runt en kvart per dag plus en lite större insats på helgerna. För andra kan det kanske vara mer lämpligt att förutsätta att man bara jobbar med aktierna en gång per vecka. Eller en gång per månad.
Oavsett vilket intensitet man förutsätter för sitt arbete så tror jag att det är viktigt att göra det så tidsbesparande som möjligt. En tydlig strategi är en grundsten för att kunna arbeta effektivt.

För att nå dit var jag beredd på att göra en större insats initialt då jag jobbade igenom strategin och lade fast mitt arbetssätt. För min del har det tagit många timmar att utarbeta min strategi och beslutsmodell – Akacia – men den är nu mycket tidsaffektiv. Förhoppningsvis så kan jag i denna blogg också visa att den är effektiv vad gäller avkastning.