Del 1 – Strategin

På denna sida redovisar jag kriterier och strategi för uppbyggnaden av Akacia. Jag kommer efterhand att kommentera och beskriva punkterna nedan mer i detalj. Dessa kommentarer och beskrivningar hittar man genom att klicka på “Läs mer” för respektive rad.

Då jag började utarbeta strategin för Akacia tittade jag inte enbart på hur affärerna skulle gå till. Jag funderade också ganska mycket på hur jag ville jobba  med aktier. Jag ställde då uppföljande kriterier för min handel med aktier:

 1. Jag vill vara ganska aktiv  Läs mer
 2. Jag vill följa trender  Läs mer
 3. Jag vill försöka utnyttja börsens upp- och nedgångar Läs mer
 4. Jag vill inte göra affärer på dagtid dvs på tider då börsen var öppen
 5. Jag vill inte lägga mycket tid på löpande arbete med analys och handel
 6. Jag vill kunna resa bort åtminstone ett par veckor utan att behöva oroa mig för stora förluster på mina aktier
 7. Målsättning att varje år ha en ökning av portföljvärdet


För Akacia gäller följande strategi:

 1. Köp i början av uppgång (Läs om Köpsignaler)
 2. Sälj i början av nedgång
 3. Köp endast vid positivt börsklimat
 4. Skydda innehav med StopLoss
 5. Sätt ett mål för maximal förlust på enskilt köp
 6. Använd teknisk analys för beräkning av köpsignaler
 7. Öka vinstmöjligheten och minska förlustrisken med en fördelning av tillgängligt investeringsutrymme
 8. Skapa hävstång genom belåning av aktierna

Ovanstående kriterier hade jag sedan med mig då jag utformade min handelsmodell.


Leave a Reply