Vad är Akacia?

Akacia är ett hjälpmedel som jag har tagit fram för min aktiehandel. Med hjälp av detta får jag fram instruktioner om När, Vad och Hur mycket jag ska köpa. Jag får också fram StopLoss-nivåer för innehaven. Får varje köp sätts en StopLoss direkt vid köp. Dessa StopLoss, som bör läggas in som s.k. automatiska StopLoss, omvärderas sedan efter varje veckas slut i en Helguppdatering.

Som grund för alla instruktioner finns en detaljerad strategi som styr köp, försäljningar, riskhantering mm. För köpsignaler används de tekniska indikatorerna glidande medelvärden och MACD. En förutsättning för att jag ska få köpsignaler är också att börsklimatet är positivt och att portföljens totalrisk inte är för stor.
För beräkning av StopLoss används bl.a. respektive akties volatilitet.

Vid beräkning av antalet aktier som jag ska köpa görs beräkning främst med utgångspunkt från den risk jag är beredd att ta vid respektive köp.


I modellen ingår 72 st aktier som löpande utvärderas. Kursdata hämtas på nätet efter börsens stängning. Beräkningar av instruktioner görs automatiskt.

En Köporder kan erhållas dagligen och StopLoss omvärderas på helger. Alla köporder och uppdateringar av StopLoss läggs utanför börsens öppettider. Tidsåtgången då man kommit in i detta är ca 15 minuter per dag på vardagar plus ca en timma per helg för bl.a. Uppdatering av StopLoss. Detta sätt att jobba med aktier lämpar sig därför mycket väl för den som inte kan eller vill vara aktiv på dagtid.

För att övertyga mig själv om att detta sätt att jobba verkligen kan fungera så har jag gjort omfattande simuleringar på historiska data. Att göra simulering av handel med aktier är inte helt lätt eftersom du inte vet hur du skulle agerat i en verklig situation. Jag vågar dock påstå att det är möjligt att göra en trovärdig simulering om man har ett arbetssätt som ger väldigt tydliga instruktioner. Akacia ger alltid dessa tydliga instruktioner hur man ska agera i olika situationer så det finns goda förutsättningar för en bra simulering. För att ytterligare säkerställa detta så har jag under perioder kört modellen skarpt och då analyserat hur teoretiska värden från en simulering stämmer med verkliga värden. Jag har sedan anpassat simuleringskörningarna efter dessa erfarenheter. Se mer på Statistik.


Leave a Reply