Utveckling av bloggen

Idag har inget hänt på Akacia-fronten. Eftersom vi nu har ett neutralt börsklimat så får jag inga köpsignaler. Det blev heller inga försäljningar att registrera. Jag har därför lagt lite tid på att beskriva Akacia lite mer. Fortfarande väldigt schematiskt men det ger förhoppningsvis lite mer bakgrund till köpsignaler, StopLoss mm.


Leave a Reply