Trendändring?

Ny helg och ny månad – ny trend också?

Veckotrenden har efter denna veckan gått över till Neutralt läge och vi är faktiskt inte så väldigt långt från en positiv trend. Med en vecka till som denna så kan det slå om till grönt. Vi avvakta och ser.

Vi har ju nu dock inte bara avslutat en vecka utan också en månad. Jag kan då konstatera att vi på månadstrenden har gått över till en positiv trend. Beräkningen för månadstrenden gör jag då på exakt samma sätt som för veckotrenden men det är sista avslut varje månad som är med i beräkningarna istället för sista avslut i veckan.
Månadstrenden för OMX30 ändrar sig normalt inte så ofta. Faktum är att den bara har gått över till positivt läge vid fyra tillfällen från 1/1 1997. Den positiva trenden har sedan bestått som minst i 17 månader. Den längsta varade från oktober 2003 till september 2007, dvs fyra år.
Negativa trender har påbörjats vid fem tillfällen men tre av dessa har varit kortare än sex månader. En av dessa negativa trender varade faktiskt bara i en månad och den längsta varade drygt tre år. Detta var från slutet av år 2000 till början av 2003.

Om man kan dra någon slutsats ur detta eller inte är upp till var och en att avgöra. Akacia försöker inte prognostisera trender utan följer bara efter. Går det uppåt så köper jag på de köpsignaler som kommer och flyttar upp StopLoss efterhand. Går det ner så säljs aktierna efterhand med hjälp av automatiska StopLoss och jag håller fingrarna borta från köpknappen.

.ads in wordpress


Leave a Reply