Teorier och annat kul

Under denna rubrik kommer jag att lägga upp ytterligare bakgrunder och funderingar om strategier, visa beräkningar mer i detalj mm. Vissa blogginlägg som innehåller förklaringar och beskrivningar av Akacia kommer också att ligga här.
Det kanske också kan bli ett och annat lite mindre seriöst inslag.

Helguppdatering 2014-08-10

En lite sen helguppdatering av Akacia.

 

Veckotrenden har nu gått över till nedåtgående trend och det dröjer nog ett tag innan det blir några aktiviteter i Akacia. Eftersom alla innehav är sålda så finns det inte heller mycket status att visa men nedan kommer ändå de sedvanliga bilderna från Akacia.

Det är nu två år sedan jag startade detta test av Akacia och jag kan konstatera att utfallet inte alls har varit som önskat. Det har varit alldeles för mycket affärer. För mycket in och ut i olika innehav. På två år har jag nu gjort 294 affärer (köp/avslut) vilket ger i genomsnitt 2,8 köp per vecka och lika många försäljningar. I de simuleringar som jag gjorde då jag utvecklade Akacia låga jag på 70-75 köp per år. Problemet har varit att jag generellt sett har gått ur innehaven allt för tidigt. Den långa trenden under dessa två år har ju varit uppåtgående så det klokaste har hittills varit att inte sälja. Detta är ju dock alltid lätt att säga så här i efterhand. Faktum kvarstår dock, mina StopLoss har suttit allt för nära inpå kursrörelserna under denna period. Jag ska försöka hålla igång mitt test ytterligare ett år, minst, så får vi se om Akacia möjligen kan fungera bättre framöver.

 

(Det fungerande inte att ladda upp bilder just nu, Försöker igen senare.)

Getinge såldes

Stor oro i världspolitiken sätter naturligtvis spår på börsen och först till försäljning i nedgången gick Getinge. 99st à 224,00 kr/st gav ett resultat på -405 kr (-1,8%).
Även SSAB gick till försäljning, 207st à 49,50 kr/st gav en förlust på 1.103kr (-9,7%)

 

Oro och osäkerheter är ju inget som uppskattas av aktörerna på världens börser, blir det en tur nedåt nu?

Nu när det händer lite mindre i Akacia-portföljen tänkte jag passa på att sammanfatta resultatet av den handel jag redovisat i denna blogg. Först ska jag väl igen påminna om att jag inte redovisar verklig handel. Det jag redovisar är köp och försäljningar som jag skulle genomfört om jag hade följt mitt egenutvecklade hjälpmedel som jag kallar Akacia.
Det kan naturligtvis låta helt ointressant att följa så kallad “pappershandel”. Jag har dock använt Akacia helt eller delvis under ganska långa perioder och vet att ett verkligt utfall är väldigt likt det jag redovisar i bloggen. Just nu gör jag dock inga affärer enligt denna modell och det beror naturligtvis på att jag inte riktigt litar på att den kommer att ge en bra avkastning. Jag vill ändå fortsätta att redovisa utvecklingen i modellen för att se hur det skulle gått på längre sikt. Kanske ångrar jag mig en dag då det vänder uppåt för Akacia.

Främsta orsaken till att Akacia-modellen inte har gått bra är att svängningarna i de enskilda aktierna har varit för snabba. Detta har inneburit att det har blivit allt för många 2012-11-16 Etransaktioner. I de simuleringar som jag gjort på Akacia-modellen hade jag i genomsnitt ca 6 köp/månad och för de 19 månader som jag nu har utvärderat modellen ligger jag  på drygt det dubbla, 13,8 köp/månad. Jag har inte gjort någon uppföljning över hur långa innehaven har varit men ett av skälen till att det blivit många köp är att avsluten har kommit allt för snabbt. Som en följd av dessa korta innehav så har inte kurserna hunnit klättra högt nog för att ge en bra avkastning.

Som jag nämnde ovan så kommer jag att fortsätta att redovisa hur Akacia utvecklas men jag försöker nu också utveckla modellen med hjälp av teorierna i boken WinningTradingAll in – Any out. Väldigt av det som Tobbe Rosén skriver om i boken stämmer precis med min övertygelse. Jag är dock inte intresserad av att göra affärer på dagtid som Daytrader eller Swingtrader. Jag vill hellre hitta ett sätt att lägga mina order på kvällar och helger då börsen är stängd. Jag vill dessutom helst ha ett arbetssätt där instruktionerna från min aktiemodell ger väldigt tydliga signaler/instruktioner. Jag tror att det passar mig som person bäst att jobba så.

Som jag har beskrivit ovan så får jag inte den nuvarande Akacia-modellen att fungera bra. Det är något som fattas och jag tror att jag behöver komplettera med någon eller några hantverkareparametrar för att modellen ska bli lönsam. Det är möjligt att det inte går att göra en så “automatiserad” modell som nuvarande Akacia men jag kommer att ha det som målsättning även framöver. Jag anar dock att det måste bli en del “hantverk” också.
Jag har egentligen inget emot hantverk men jag vet också att jag blir väldigt tveksam i mina beslut om det finns tolkningsmöjligheter i min modell.

Jag ska vart fall göra ett försök att utveckla en bättre och förhoppningsvis en mer hållbar modell för min aktiehandel. Jag ska försöka beskriva lite framöver på denna blogg hur jag funderar och vilka problem jag stöter på. Jag tänker dock inte sätta någon tidspress på mig själv så jag vet inte i vilken takt det kommer att ske. Jag vet dock att jag har svårt att släppa sådana här tanker när jag en gång börjat fundera. Tålamod är ju dock en av tradern bästa vänner så jag hoppas och tror att den som är intresserad har tålamod.

 

Köpsignaler i Trelleborg och Boliden

Uppåt på börsen idag och nya köpsignaler att ta hand om. Signalerna om köpläge kom i Boliden, ICA Gruppen och Trelleborg men pengarna räcker bara till två köp. Boliden och Trelleborg har bäst historiks avkastning så det får bli dessa två, 215st Boliden och 333st Trelleborg B.

Antalet aktier beräknas som vanligt med utgångspunkt från den risk jag har bestämt för respektive köp och den StopLoss som jag får fram från mitt system. Risken jag är bered att ta vid köp är 1% på aktuellt Summa Dagsvärde vilket då ger 1.802kr (180.181 x 1% = 1.802kr). För t.ex. Boliden får jag fram en StopLoss på 88,23 och senaste avslut är 94,95. Det innebär en teoretisk risk för förlust på 6,72 kr/aktie. Antalet aktier som jag kan köpa blir då beräkningsmässigt 1.802kr / 6,72 kr/aktie = 268st.
Jag har dessutom lagt på en faktor som är kopplad till aktiens säkerhet (belåningsvärde). Denna ligger mellan 60-80% för de flesta aktier som jag jobbar med och för Boliden är den 80%. Antalet aktier som jag skall köpa blir då 215st. Effekten av den sista beräkningen är att jag satsar mer pengar i stabilare aktier. Är det rätt eller fel tänkt?

Nya försäljningar

Igår var sista handelsdag för att ha rätt till utdelning i Ratos. Som jag nämnde i mitt inlägg 2013-02-15 så justerar jag ned StopLoss inför den vecka då en aktie handlas utan utdelning. Än mer korrekt skulle vara att vänta med att göra denna justering till efter sista dagen utdelningsrätt. Det måste dock göras före efterföljande börsdags handel startar. Just detta fick faktiskt betydelse för min hantering av Ratos denna vecka.

Vid senaste helguppdateringen fick Ratos en StopLoss på 65,81. Utdelningen är 3,00 och jag justerade därför min StopLoss till 62,81. Om jag inte hade justerat min StopLoss utan behållit 65,81 som StopLoss så hade aktien gått till försäljning redan på tisdagen i veckan. Jag nog då fått ett pris på runt 65,50, men utan rätt till utdelning.
Nu hade jag ju justerat StopLoss till 62,81 och då “överlevde” aktien hela onsdagen och jag fick rätt till utdelning på 3,00. Aktien slutade dock på 63,20 vilket teoretiskt motsvarar en kurs utan utdelningsrätt på 60,20. Detta är alltså en kursnivå som egentligen ligger klart under min StopLoss.
Idag öppnade Ratos B på 61,75 och mitt innehav gick direkt ut på marknaden eftersom min StopLoss hade lösts ut. Innehavet såldes till ett pris av 61,80*. Till detta skall jag lägga utdelningen på 3,00 och jag har då fått 64,80 per aktie i intäkt. Om jag hade behållit den teoretiska StopLoss-nivån så hade jag, som nämnts ovan, fått ca 65,50.

Det blev alltså en sämre affär p.g.a. att jag justerade ner min StopLoss. Om jag hade väntat med att göra nedjusteringen till på kvällen efter handeln med utdelningsrätt så hade jag det blivit en bättre affär. Det är ett pris som jag betalar för att få en enklare hanteringen.

Detta med enkelhet och effektivitet har hela tiden varit en avvägning för mig. Jag tror att det är viktigt att vara realistisk med bedöma hur mycket man “orkar” att hantera då vardagen rullar på. Det är lätt att bygga upp en allt för komplicerad modell som man inte klarar att jobba med dag ut och dag in. Det är dock tänkvärt att ibland stanna upp och se hur den strategi man har fungerar och vilka brister, och kvaliteter, som finns i den.

Det var dock inte enbart Ratos som gick till försäljning idag. Följande aktier såldes:

 • Ratos B: Pris 61,80, Resultat -1.912kr (-7,3%)  [+ Utdelning 1.215kr]
 • Aarhus Karlshamn: Pris -828kr (-5,1%)
 • Intrum Justitia: Pris -1.024kr (-5,2%)

 

*(Jag vill påminna om att den handel som jag redovisar på denna blogg är fiktiv. I detta fall hade jag dock innehavet även i min verkliga portfölj och jag kan därför med säkerhet säga vilket utfall det blev)

Nya köp och nya köpsignaler och Helguppdatering 2013-02-15

Den positiva börstrenden fortsätter och vi går in på 11 veckan i rad med positivt börsklimat. Det har också blivit många nya köpsignaler och många nya köp.

Genomförde under fredagen köp enligt köpsignalerna som jag fick torsdags:

 • ABB, 145 st à 142,80Kaffe med kokoskaka!
 • Castellum, 395 st à 95,15
 • Sandvik, 235 st à 105,70
 • Scania B, 300 st à 136,60

StopLoss-nivåerna är redan justerade en gång i helgens uppdatering. Jag redovisar därför inte de nivåer jag satte vid köptillfället.

Jag kommer då in på veckans helguppdatering som nu får ett nytt inslag. Vi kommer nu in i en period då pengar ska delas ut genom aktieutdelningar från företagen på börsen. Detta påverkar hanteringen av StopLoss för företagen. En väldigt viktig grundregel för en StopLoss är att man aldrig sänker denna. Det finns dock, enligt mitt sätt att hantera det, ett undantag och det är i samband med utdelningarna.
Bakgrunden till detta är att en akties värde teoretiskt sjunker med utdelningens storlek den första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning. Detta kan för vissa aktier innebära en plötslig nedgång på över 5% och detta kan komma mitt i en uppgång då aktien egentligen inte ska säljas.
Min lösning på detta är att jag sänker StopLoss med utdelningens storlek inför den veckan då aktien handlas utan utdelning. Jag måste alltså hålla koll på denna dagen för alla aktier samt storleken på utdelningen. Jag lägger därför in detta i Akacia efter hand som rapporterna kommer och jag får sedan en signal då veckan har kommit för att justera en StopLoss.
I den efterkommande helgen räknas StopLoss om igen och då räknas nivån ut med den nya nivån på kursen som bas.

Denna vecka kommer den första justeringen på detta sätt och det gäller Autoliv som, om jag fått rätt information, har sin första dagen utan rätt till utdelning 19 februari. Utdelningen är 3,28 per aktie. I bilden med aktuella innehav kan man se detta genom att StopLoss Verklig för Autoliv är markerad med rosa färg.
Som jag nämnde inledningsvis så har det varit många nya köp denna veckana.Varje nytt köp innebär en ny risk och detta syns, som jag nämnt tidigare, på Summa StopLoss för portföljen. Vid varje köp tillåter jag en förlustrisk på 1% av portföljen vilket just nu är ca 2.000kr. 11 köp innebär en ny risk på storleksordningen 20-22 tusen. Portföljens Summa StopLoss har alltså sänkts med ungefär detta belopp denna veckan pga. nya köp. Jag har dock kunnat justera upp de flesta andra StopLoss pga av kursuppgångar så netto har Summa StopLoss sänkts med ca 4.000 kr denna vecka.
Portföljens nuvarande värden framgår som vanligt av följande bilder:

2013-02-16 A2013-02-16 B2013-02-16 C

 

 

 

 

Ny köpsignaler i Electrolux och SAAB men jag har bara pengar till en av dessa. Jag väljer att genomföra köpet av Electrolux som historiskt har gett lite bättre avkastning än SAAB i Akacia. Lägger order på 170 st Electrolux B till måndagen.

.ads in wordpress

Undersökning om Böresen avslutad

Gensvaret på min lilla test på tron av årets börsutveckling blev väl inge större succé. Man kan nog inte dra allt för stora slutsatser med 5 röster. Det kan ändå vara kul att spara och dokumentera resultatet som blev enligt följande:

 1. 2 röster:
  Upp minst 10%
 2. 1 röst:
  Upp mindre än 10%
  Stilla, dvs. +- 1%
  Ned mindre än 10%
 3. 0 röster
  Ner mer än 10%

Helguppdatering 2013-01-19

OMX30 ligger kvar på ungefär samma nivå som de två första veckorna för året. Veckans högsta var uppe på nivå med den lilla toppen i början på juli 2011. Det är nu ca 3,5% kvar upp till högsta nivån 2011 som var 1182,6 i januari det året. Ganska exakt 2 år sedan alltså. Vi får sedan backa till 2007 för att hitta högre värden på indexet.
OMX30 2013-01-19

 

 

Den uppåtgående trenden för OMX30 är fortfarande positiv på veckodiagrammet och även månadsdiagrammet. Om tidigare mönster återupprepas för för OMX30 på månadsdiagrammet så kan vi få ett bra börsår under 2013. Det positiva veckotrenden innebär då att vi även under kommande vecka kan få nya köpsignaler att ta hand om.

För den som följt bloggen under veckan så har man kunnat läsa att jag i princip har varit fullt investerad. Det borde ju då inte vara så intressant med nya köpsignaler. I och med helgens justeringar av StopLoss-nivåer så skapas dock nya utrymmen att investera för. Hur kan det då bli på detta vis?
Vi kan först titta på statusen just nu för belåning och säkerheter för dessa lån.

 • Kassa = -444 524 kr
 • Aktuellt Börsvärde för nuvarande innehav = 636 578 kr (Summa dagsvärdet – Kassa)
 • Aktuellt StopLoss-värde för nuvarande innehav = 611 643 kr
 • Aktuellt belåningsvärde baserat på Börsvärdet = 474 355 kr
 • Aktuellt belåningsvärde baserat på StopLoss värdet = 455 962 kr

Belåningsvärdet är en summering av de belopp som jag kan belåna de aktuella innehaven med. För t.ex. AarhusKarlshamn har jag nu ett börsvärde på mitt innehav som är 27 500kr. Jag får belåna detta innehav upp till 70% på Avanza och detta ger då ett belåningsvärde på 19 250kr.
Jag gör sedan en motsvarande beräkning för mina innehav men nu baserat på mina StopLoss-värde istället för de faktiska börsvärdena. För AarhusKarlshamn har jag nu en StopLoss på 267,75 vilket ger ett StopLoss-värde på 26 775kr. Belåningsvärdet beräknat på detta belopp blir 18 742kr. Detta är detta värde som ligger till grund för min egen beräkning av hur mycket jag kan låna för att köpa mer. Eller rättare sagt summan av detta värde för alla innehaven.
När jag då justerar upp mina StopLoss vid en helguppdatering så får jag nya StopLoss-värden som grund för mitt belåningsvärde och jag får då nya utrymmen för gå in i nya innehav.
Om man tittar på de aktuella siffrorna ovan igen så kan man då se att jag nu har ca 11 000kr att köpa för (455 962- 444 524). Jag kan dock faktiskt köpa än mer eftersom ett nytt innehav ger ytterligare belåningsvärde. Detta är lite knepigt att beräkna men jag har en modell för hur mycket jag kan köpa för med hänsyn till detta. Jag tänkte dock inte gå in på detta denna gång.

Vad händer då om kurserna går nedåt för mina innehav? Ja då sjunker naturligtvis det totala värdet på innehavet och belåningsvärdet beräknat på börsvärdet sjunker. Jag har dock skapat ett utrymme mellan faktiskt belåningsvärde och mitt egna värde som är baserat på mina StopLoss-värde. Efter hand som kursen sjunker så stöter de på mina automatiska StopLoss och aktierna säljs successivt av. Belåningar minskar och behovet av belåningsvärde minskar.

Nästa fråga är vad som händer om kurserna stiger? Värdet på portföljen stiger naturligtvis då och StopLoss kan höjas successivt. Detta innebär dessutom att jag efter hand får mer pengar tillgängliga för nya köp och portföljen kan växa i takt med att börsen stiger. Det kan då bli en riktigt trevlig hävstång.

Nu till helgens uppdatering av StopLoss mm så här kommer de vanliga bilderna som jag brukar visa. Trots fem nya köp under veckan så fick jag en uppgång på ca 2,5 % på Summa StopLoss.

2013-01-19 A2013-01-19 B2013-01-19 C

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen en redovisning av nya köpsignaler. Eftersom jag då tillskapade mig ett nytt köputrymme så kan jag ta hand om två signaler som kom för ett para dagar sedan.

 • Active Biotech , 195 st
 • New Wave , 545 st


.ads in wordpress

Holmen nådde StopLoss – Köp av SAAB

Holmen gick ner kraftigt idag och nådde då min StopLoss som låg på 191,14. Försäljningspris = 90,50, vilket gav en förlust på 3,8% (– 1.276 kr).

Försäljningen innebar att jag skapade utrymme för att gå in i ett nytt innehav. Jag får hoppas att det går bättre än Holmen. Det blir då ett köp av 100st SAAB B i morgon.

Jag kan väl passa på att påminna om att det jag redovisar på denna blogg inte är verklig handel. Du kan läsa mer om detta under rubriken Om. I min verkliga handel, där jag hanterar samma köpsignaler och använder samma StopLoss, är jag lite mer restriktiv med köp. Jag genomför inte alla köp som är möjliga på det sätt som jag gör i handeln som jag redovisar i bloggen.
Hittills har det varit rätt att agera på detta sätt eftersom det har varit mycket förlustaffärer ett tag. Från mina simuleringar av modellen vet jag dock att det det kommer perioder med mycket förlustaffärer. Över längre tid tror jag därför att det är mest lönsamt att genomföra varje möjligt köp som Akacia-modellen ger. Ändå lyckas jag inte riktigt att förmå mig själv att följa till 100%. Det finns ju trots allt viss risk för att modellen inte kommer att fungera like bra de kommande tio åren som de tidigare tio.
Ett av de skälen till att jag skriver denna blogg är att redovisa hur handeln skulle ha gått enigt min modell Akacia om jag använder den fullt ut. Jag skulle kunna ha gjort detta helt privat men tror att jag kan vara mer uthållig om jag redovisar affärerna i en blogg. Som jag skrivit på annat ställe i bloggen så kanske jag också kan inspirera någon annan att utveckla sitt eget handlande på börsen.
Jag har nog också en liten förhoppning om att få till en dialog med läsare av bloggen om strategier, köpsignaler, StopLoss mm så att jag kan förbättra min modell. Det finns helt klart saker i modellen som kan bli bättre.

Det blev visst en liten längre utvikning idag. Känns lite som ett försvarstal p.g.a. ytterligare en förlustaffär.

Sad

.ads in wordpress

Sista inlägget i år

Jag vill tacka alla som följ mig under hösten och jag hoppas att bloggen kan ge lite inspiration till att utveckla de egna aktiestrategierna. Jag har som målsättning att utveckla bloggen ytterligare under 2013 så att den möjligen kan ge mer underlag för diskussioner om strategier. Jag kommer att fortsätt med att berätta om hur Akacia fungerar och förhoppningsvis får jag mer och mer synpunkter på vad som kan göras bättre.

Kaffe med kokoskaka

Kaffe med kokoskaka

Jag tror man vinner mycket på att följa en tydlig strategi och affärsplan och jag tror , naturligtvis, på att Akacia är et bra exempel på hur man kan jobba. Jag är dock också övertygad om att man kan utveckla Akacia ytterligare. Strategin ska ligga fast och vara långsiktig men man kan naturligtvis utveckla metoderna för köpsignaler, stoploss mm.

Slutligen får jag önska alla ett Gott Nytt År

HNY2

 

Börsens upp- och nedgångar

Den tredje tanken som jag hade då jag påbörjade mitt arbete med Akacia vara att jag vill utnyttja börsens upp- och nedgångar. Ganska självklart kanske. På något sätt tar nog alla strategier, modeller, system etc. på något sätt hänsyn till börsens svängningar. Jag ville i vart fall ha en komplett bakgrund till min strategi och tog med även detta kriterium.

Har då detta kriterium påverkat min strategi? Ja, det kanske är en viss skillnad på att “ta hänsyn” till börsens svängningar och “att utnyttja” desamma. Jag ville aktivt försöka köpa på en relativt låg nivå och sälja på en en relativt hög nivå.
Då man har funderat ett tag på detta inser man snart att man inte kan förvänta sig att ha ett system som alltid lyckas med detta. Det gäller då att ha en klar och tydlig regel för hur man ska agera då affären inte går som man har tänkt sig. Detta kommer jag dock tillbaka till.

När jag nu skriver detta så inser jag dock att jag inte utnyttjar börsens nedgångar speciellt mycket, ännu. Det enda jag försöker göra är att sälja före större nedgångar men jag har idag inget system för blankning eller köp av andra instrument som ger avkastning vid börsens nedgångar.
Jag har dock funderat en del över detta men inte kommit överens med mig själv hur jag skulle vilja lägga upp detta. Kanske kommer i kommande versioner av Akacia.