Helguppdatering 2013-05-05, nästan

Jag är nu hemma från härlig resa till Abruzzo, Italien. Denna okända region som har så stor variation. Läs gärna mer på www.visitabruzzo.se eller på vår hemsida www.caramanico.se.

Börsen i förra veckan gav en liten uppgång men inga trender ändrades. Fortfarande gäller neutral trend. Summa StopLoss steg med ca 1,8% i Akaciaportföljen och då är ca 640kr inlagda som kostnad för april månads krediter. En bra utveckling på det relativt lilla innehavet.

Jag kan också nämna att jag idag också har kunnat registrera utbetalning av utdelningar i Assa Abloy ( 125 st à 5,10) och Swedish Match ( 90 st à 7,30). Sammanlagt 1.294kr. Detta påverkar dock inte siffrorna efter helgens uppdatering.

Efter helgens uppdateringar är då statusen i portföljen enligt följande:

2013-05-05 A

2013-05-05 B2013-05-05 C

Helguppdatering 2013-04-26

Inte mycket händelser i Akacia denna veckan. Börsen vände kraftigt uppåt men börsen är, enligt mina kriterier i Akacia, fortfarande neutral. Även nästkommande vecka blir därför utan köpsignaler.
Enda händelsen i Akacia-portföljen i veckan var utbetalning av utdelning från Ratos B, 1.215kr. Summa StopLoss ökade med ca 2,7%. Statusen i portföljen ser då ut enligt följande:

2013-04-26 A

2013-04-26 B2013-04-26 C

Helguppdatering 2013-04-20

En ny vecka med nedåtgående kurser på Stockholmsbörsen. Det är tydligen varannan vecka som gäller nu. Veckotrenden är fortfarande neutral och det enda som händer under veckorna nu är försäljningar på StopLoss samt lite hantering av utdelningar. Nu i helgen blir det dessutom lite småjusteringar av några StopLoss.
Akacia-portföljen gick ned ca 0,7% efter helgens uppdatering av StopLoss. Då ingår nedjustering av StopLoss för Swedish Match på grund av avstämning av utdelningar i den kommande veckan.

Status på portföljen ser då ut enligt nedanstående bilder från Akacia:

2013-04-20 A

2013-04-20 B2013-04-20 C

Nya försäljningar

Igår var sista handelsdag för att ha rätt till utdelning i Ratos. Som jag nämnde i mitt inlägg 2013-02-15 så justerar jag ned StopLoss inför den vecka då en aktie handlas utan utdelning. Än mer korrekt skulle vara att vänta med att göra denna justering till efter sista dagen utdelningsrätt. Det måste dock göras före efterföljande börsdags handel startar. Just detta fick faktiskt betydelse för min hantering av Ratos denna vecka.

Vid senaste helguppdateringen fick Ratos en StopLoss på 65,81. Utdelningen är 3,00 och jag justerade därför min StopLoss till 62,81. Om jag inte hade justerat min StopLoss utan behållit 65,81 som StopLoss så hade aktien gått till försäljning redan på tisdagen i veckan. Jag nog då fått ett pris på runt 65,50, men utan rätt till utdelning.
Nu hade jag ju justerat StopLoss till 62,81 och då “överlevde” aktien hela onsdagen och jag fick rätt till utdelning på 3,00. Aktien slutade dock på 63,20 vilket teoretiskt motsvarar en kurs utan utdelningsrätt på 60,20. Detta är alltså en kursnivå som egentligen ligger klart under min StopLoss.
Idag öppnade Ratos B på 61,75 och mitt innehav gick direkt ut på marknaden eftersom min StopLoss hade lösts ut. Innehavet såldes till ett pris av 61,80*. Till detta skall jag lägga utdelningen på 3,00 och jag har då fått 64,80 per aktie i intäkt. Om jag hade behållit den teoretiska StopLoss-nivån så hade jag, som nämnts ovan, fått ca 65,50.

Det blev alltså en sämre affär p.g.a. att jag justerade ner min StopLoss. Om jag hade väntat med att göra nedjusteringen till på kvällen efter handeln med utdelningsrätt så hade jag det blivit en bättre affär. Det är ett pris som jag betalar för att få en enklare hanteringen.

Detta med enkelhet och effektivitet har hela tiden varit en avvägning för mig. Jag tror att det är viktigt att vara realistisk med bedöma hur mycket man “orkar” att hantera då vardagen rullar på. Det är lätt att bygga upp en allt för komplicerad modell som man inte klarar att jobba med dag ut och dag in. Det är dock tänkvärt att ibland stanna upp och se hur den strategi man har fungerar och vilka brister, och kvaliteter, som finns i den.

Det var dock inte enbart Ratos som gick till försäljning idag. Följande aktier såldes:

 • Ratos B: Pris 61,80, Resultat -1.912kr (-7,3%)  [+ Utdelning 1.215kr]
 • Aarhus Karlshamn: Pris -828kr (-5,1%)
 • Intrum Justitia: Pris -1.024kr (-5,2%)

 

*(Jag vill påminna om att den handel som jag redovisar på denna blogg är fiktiv. I detta fall hade jag dock innehavet även i min verkliga portfölj och jag kan därför med säkerhet säga vilket utfall det blev)

Helguppdatering 2013-04-06

Då var det dags för helg igen efter ännu en avkortad arbetsvecka. Efter den positiva starten i tisdags har det tagit fart nedåt ordentligt. Lägst notering på OMX30 idag var ca 4% lägre än högsta i tisdags. För veckan som helhet slutade nedgången på ca 2,7%. Tack vare utbetalning av lite utdelningar under veckan så stannade nedgången av Summa StopLoss i Akacia på 2,3%.
Veckans nedgång innebar att börstrenden gick över till Neutralt läge. Det betyder att det inte blir några köp den kommande veckan.

Fredagen inleddes med köp av Swedish Match, 90 st à 209,80 (StopLoss = 196,09).

Erhöll därefter utdelning i Axfood, 90st à 12 kr/st gav 1.800 kr i kassan.

Under dagen såldes följande innehav

 • ABB, Pris 142,75; Resultat -85 kr (-0,4%)
 • Atlas Copco, Pris 177,50; Resultat -1.723 kr (-5,1%)
 • Billerud Korsnäs, Pris 58,50; Resultat -1.646 (-7,9%)
 • Investor B, Pris 185,75; Resultat +897 kr (+2,9%)

Jag kan ju inte direkt påstå att utvecklingen i Akacia-portföljen är tillfredsställande så här långt. Det är alldeles för mycket korta affärer. det är helt enkelt så att börsen, och speciellt enskilda aktier, svänger för mycket för att Akacia-modellen ska fungera bra. Det har dock varit på detta vis under vissa perioder i mina simuleringar så jag vet att detta händer ibland. Frågan är nu bara om detta är ett fenomen som kommer att bestå framöver? Just nu är det lätt att tro att detta är en trend att börsen blir mer och mer volatil men det enda man vet är att alla trender bryts. Vi får se hur länge denna pågår. Jag kommer naturligtvis att fortsätta med Akacia och tror att det kommer att ge en bra avkastning på sikt.

Just nu är statusen i portföljen enligt följande:2013-04-05 A

 

 

 

2013-04-05 B2013-04-05 C

 

Nya köpsignaler

Uppåt igen på börsen och genast kommer köpsignalerna. Jag fortsätter att följa min strategi i Akacia och lägger order i följande aktier:

 • Atlas Copco 180st
 • Billerud, 330st
 • Hennes & Mauritz, 165 st
 • Wihlborgs, 250 st

Jag genomförde idag också köp i SSAB A, 550 st à 48,58 (StopLoss = 46,91)

Jag har idag också lagt utdelningar i Swedbank, Getinge och SE Banken, totalt 2.751 kr.

Helguppdatering av Akacia 2013-03-23

Börsen började nedåt även idag men kom sedan igen och slutade på plus. Veckan som helhet slutade på ca 1,7% ner men veckotrenden är fortfarande positiv.
Under dagen nådde Haldex sin StopLoss och såldes till ett pris av 37,65. Detta gav ett resultat på ca -1.077kr (-6,3%).

Under veckan har årets första aktieutdelning erhållits och ytterligare tre innehav i Akacia portföljen har gjort sig berättigade till utdelningar. Det gäller Getinge B, S-E Banken A och Swedbank A. Utdelningarna registrerar jag på utbetalningsdagen för respektive aktie.
Kommande vecka (26/3) är det avstämningsdag för Electrolux som då handlas utan rätt till utdelning på onsdag. StopLoss är därför nedjusterad denna vecka med 6,50.

Summa StopLoss för Akacia steg denna veckan med ca 1,4%. Så här ser det ut efter veckan som gått.

2013-03-23 A

Bild på statusen i Akacia

2013-03-23 B2013-03-23 C