Helguppdatering 2014-08-10

En lite sen helguppdatering av Akacia.

 

Veckotrenden har nu gått över till nedåtgående trend och det dröjer nog ett tag innan det blir några aktiviteter i Akacia. Eftersom alla innehav är sålda så finns det inte heller mycket status att visa men nedan kommer ändå de sedvanliga bilderna från Akacia.

Det är nu två år sedan jag startade detta test av Akacia och jag kan konstatera att utfallet inte alls har varit som önskat. Det har varit alldeles för mycket affärer. För mycket in och ut i olika innehav. På två år har jag nu gjort 294 affärer (köp/avslut) vilket ger i genomsnitt 2,8 köp per vecka och lika många försäljningar. I de simuleringar som jag gjorde då jag utvecklade Akacia låga jag på 70-75 köp per år. Problemet har varit att jag generellt sett har gått ur innehaven allt för tidigt. Den långa trenden under dessa två år har ju varit uppåtgående så det klokaste har hittills varit att inte sälja. Detta är ju dock alltid lätt att säga så här i efterhand. Faktum kvarstår dock, mina StopLoss har suttit allt för nära inpå kursrörelserna under denna period. Jag ska försöka hålla igång mitt test ytterligare ett år, minst, så får vi se om Akacia möjligen kan fungera bättre framöver.

 

(Det fungerande inte att ladda upp bilder just nu, Försöker igen senare.)

Getinge såldes

Stor oro i världspolitiken sätter naturligtvis spår på börsen och först till försäljning i nedgången gick Getinge. 99st à 224,00 kr/st gav ett resultat på -405 kr (-1,8%).
Även SSAB gick till försäljning, 207st à 49,50 kr/st gav en förlust på 1.103kr (-9,7%)

 

Oro och osäkerheter är ju inget som uppskattas av aktörerna på världens börser, blir det en tur nedåt nu?

Nu när det händer lite mindre i Akacia-portföljen tänkte jag passa på att sammanfatta resultatet av den handel jag redovisat i denna blogg. Först ska jag väl igen påminna om att jag inte redovisar verklig handel. Det jag redovisar är köp och försäljningar som jag skulle genomfört om jag hade följt mitt egenutvecklade hjälpmedel som jag kallar Akacia.
Det kan naturligtvis låta helt ointressant att följa så kallad “pappershandel”. Jag har dock använt Akacia helt eller delvis under ganska långa perioder och vet att ett verkligt utfall är väldigt likt det jag redovisar i bloggen. Just nu gör jag dock inga affärer enligt denna modell och det beror naturligtvis på att jag inte riktigt litar på att den kommer att ge en bra avkastning. Jag vill ändå fortsätta att redovisa utvecklingen i modellen för att se hur det skulle gått på längre sikt. Kanske ångrar jag mig en dag då det vänder uppåt för Akacia.

Främsta orsaken till att Akacia-modellen inte har gått bra är att svängningarna i de enskilda aktierna har varit för snabba. Detta har inneburit att det har blivit allt för många 2012-11-16 Etransaktioner. I de simuleringar som jag gjort på Akacia-modellen hade jag i genomsnitt ca 6 köp/månad och för de 19 månader som jag nu har utvärderat modellen ligger jag  på drygt det dubbla, 13,8 köp/månad. Jag har inte gjort någon uppföljning över hur långa innehaven har varit men ett av skälen till att det blivit många köp är att avsluten har kommit allt för snabbt. Som en följd av dessa korta innehav så har inte kurserna hunnit klättra högt nog för att ge en bra avkastning.

Som jag nämnde ovan så kommer jag att fortsätta att redovisa hur Akacia utvecklas men jag försöker nu också utveckla modellen med hjälp av teorierna i boken WinningTradingAll in – Any out. Väldigt av det som Tobbe Rosén skriver om i boken stämmer precis med min övertygelse. Jag är dock inte intresserad av att göra affärer på dagtid som Daytrader eller Swingtrader. Jag vill hellre hitta ett sätt att lägga mina order på kvällar och helger då börsen är stängd. Jag vill dessutom helst ha ett arbetssätt där instruktionerna från min aktiemodell ger väldigt tydliga signaler/instruktioner. Jag tror att det passar mig som person bäst att jobba så.

Som jag har beskrivit ovan så får jag inte den nuvarande Akacia-modellen att fungera bra. Det är något som fattas och jag tror att jag behöver komplettera med någon eller några hantverkareparametrar för att modellen ska bli lönsam. Det är möjligt att det inte går att göra en så “automatiserad” modell som nuvarande Akacia men jag kommer att ha det som målsättning även framöver. Jag anar dock att det måste bli en del “hantverk” också.
Jag har egentligen inget emot hantverk men jag vet också att jag blir väldigt tveksam i mina beslut om det finns tolkningsmöjligheter i min modell.

Jag ska vart fall göra ett försök att utveckla en bättre och förhoppningsvis en mer hållbar modell för min aktiehandel. Jag ska försöka beskriva lite framöver på denna blogg hur jag funderar och vilka problem jag stöter på. Jag tänker dock inte sätta någon tidspress på mig själv så jag vet inte i vilken takt det kommer att ske. Jag vet dock att jag har svårt att släppa sådana här tanker när jag en gång börjat fundera. Tålamod är ju dock en av tradern bästa vänner så jag hoppas och tror att den som är intresserad har tålamod.

 

Nya köpsignaler på börsen med Akacia

Som jag skrev igår så börjar det tryta på tillgängliga pengar. Jag fick dock idag några nya signaler som jag kan nyttja tack vare att köpsumman är ganska små på dessa. Antalet aktier som jag köper styrs av hur stor förlust jag riskerar att göra per aktie. Detta sätter jag sedan i relation till hur mycket jag är beredd att förlora i ett enskilt köp. Jag kommer att beskriva detta lite tydligare här i bloggen lite senare i höst.

Idag fick jag följande köpsignaler som jag kan genomföra med tillgängliga pengar:

Jag väljer då att gå på Axis som historiskt har fett bäst avkastning, 18% per köp i genomsnitt.

Jag har idag också genomfört följande köp:

 • Trelleborg B, 129 st à 118,80 (StopLoss = 108,12)

Oriflame gick till försäljning

Innehavet av Oriflame blev väldigt kortvarigt denna gång. Köp igår och försäljning idag! Det är dock sådant man får räkna med kan hända då och då om man skyddar sina innehav med automatiska StopLoss. Förlusten blev nu 1.452 kr vilket är ca 0,85 % av portföljens värde vid köptillfället. Jag håller mig alltså inom maxgränsen för förluster som jag har fastställt i strategin. Framtiden för nu utvisa om det var bra eller inte bra att sälja aktien så fort.

Jag gjorde idag också följande köp:

 • NCC B, 100 st à 179,00 (StopLoss = 164,80)
 • Scania B, 136 st à 138,50 (StopLoss = 128,47)

Helguppdatering 2013-02-22

Efter ytterligare en vecka med uppgång så kan jag höja portföljens sammanlagda StopLoss med drygt 6%. Ytterligare ett par liknande veckor så börjar det se rätt bra ut. Det är dock inte så mycket mer att säga om veckans uppdatering. Veckotrenden är fortfarande starkt positiv och i veckan avslutar vi februari. Just nu ligger OMX30 på ca 3% upp för februari.

Efter helgens uppdateringar av StopLoss fick jag nya utrymmen att köpa för och jag kan då ta hand om följande två köpsignaler:

 • Alliance Oil, 215st
 • Getinge B, 135st

Veckans “portföljbilder” kommer här:

2013-02-22 A2013-02-22 B2013-02-22 C

 

 

 

Undersökning om Böresen avslutad

Gensvaret på min lilla test på tron av årets börsutveckling blev väl inge större succé. Man kan nog inte dra allt för stora slutsatser med 5 röster. Det kan ändå vara kul att spara och dokumentera resultatet som blev enligt följande:

 1. 2 röster:
  Upp minst 10%
 2. 1 röst:
  Upp mindre än 10%
  Stilla, dvs. +- 1%
  Ned mindre än 10%
 3. 0 röster
  Ner mer än 10%

Helguppdatering 2013-01-19

OMX30 ligger kvar på ungefär samma nivå som de två första veckorna för året. Veckans högsta var uppe på nivå med den lilla toppen i början på juli 2011. Det är nu ca 3,5% kvar upp till högsta nivån 2011 som var 1182,6 i januari det året. Ganska exakt 2 år sedan alltså. Vi får sedan backa till 2007 för att hitta högre värden på indexet.
OMX30 2013-01-19

 

 

Den uppåtgående trenden för OMX30 är fortfarande positiv på veckodiagrammet och även månadsdiagrammet. Om tidigare mönster återupprepas för för OMX30 på månadsdiagrammet så kan vi få ett bra börsår under 2013. Det positiva veckotrenden innebär då att vi även under kommande vecka kan få nya köpsignaler att ta hand om.

För den som följt bloggen under veckan så har man kunnat läsa att jag i princip har varit fullt investerad. Det borde ju då inte vara så intressant med nya köpsignaler. I och med helgens justeringar av StopLoss-nivåer så skapas dock nya utrymmen att investera för. Hur kan det då bli på detta vis?
Vi kan först titta på statusen just nu för belåning och säkerheter för dessa lån.

 • Kassa = -444 524 kr
 • Aktuellt Börsvärde för nuvarande innehav = 636 578 kr (Summa dagsvärdet – Kassa)
 • Aktuellt StopLoss-värde för nuvarande innehav = 611 643 kr
 • Aktuellt belåningsvärde baserat på Börsvärdet = 474 355 kr
 • Aktuellt belåningsvärde baserat på StopLoss värdet = 455 962 kr

Belåningsvärdet är en summering av de belopp som jag kan belåna de aktuella innehaven med. För t.ex. AarhusKarlshamn har jag nu ett börsvärde på mitt innehav som är 27 500kr. Jag får belåna detta innehav upp till 70% på Avanza och detta ger då ett belåningsvärde på 19 250kr.
Jag gör sedan en motsvarande beräkning för mina innehav men nu baserat på mina StopLoss-värde istället för de faktiska börsvärdena. För AarhusKarlshamn har jag nu en StopLoss på 267,75 vilket ger ett StopLoss-värde på 26 775kr. Belåningsvärdet beräknat på detta belopp blir 18 742kr. Detta är detta värde som ligger till grund för min egen beräkning av hur mycket jag kan låna för att köpa mer. Eller rättare sagt summan av detta värde för alla innehaven.
När jag då justerar upp mina StopLoss vid en helguppdatering så får jag nya StopLoss-värden som grund för mitt belåningsvärde och jag får då nya utrymmen för gå in i nya innehav.
Om man tittar på de aktuella siffrorna ovan igen så kan man då se att jag nu har ca 11 000kr att köpa för (455 962- 444 524). Jag kan dock faktiskt köpa än mer eftersom ett nytt innehav ger ytterligare belåningsvärde. Detta är lite knepigt att beräkna men jag har en modell för hur mycket jag kan köpa för med hänsyn till detta. Jag tänkte dock inte gå in på detta denna gång.

Vad händer då om kurserna går nedåt för mina innehav? Ja då sjunker naturligtvis det totala värdet på innehavet och belåningsvärdet beräknat på börsvärdet sjunker. Jag har dock skapat ett utrymme mellan faktiskt belåningsvärde och mitt egna värde som är baserat på mina StopLoss-värde. Efter hand som kursen sjunker så stöter de på mina automatiska StopLoss och aktierna säljs successivt av. Belåningar minskar och behovet av belåningsvärde minskar.

Nästa fråga är vad som händer om kurserna stiger? Värdet på portföljen stiger naturligtvis då och StopLoss kan höjas successivt. Detta innebär dessutom att jag efter hand får mer pengar tillgängliga för nya köp och portföljen kan växa i takt med att börsen stiger. Det kan då bli en riktigt trevlig hävstång.

Nu till helgens uppdatering av StopLoss mm så här kommer de vanliga bilderna som jag brukar visa. Trots fem nya köp under veckan så fick jag en uppgång på ca 2,5 % på Summa StopLoss.

2013-01-19 A2013-01-19 B2013-01-19 C

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen en redovisning av nya köpsignaler. Eftersom jag då tillskapade mig ett nytt köputrymme så kan jag ta hand om två signaler som kom för ett para dagar sedan.

 • Active Biotech , 195 st
 • New Wave , 545 st


.ads in wordpress

Holmen nådde StopLoss – Köp av SAAB

Holmen gick ner kraftigt idag och nådde då min StopLoss som låg på 191,14. Försäljningspris = 90,50, vilket gav en förlust på 3,8% (– 1.276 kr).

Försäljningen innebar att jag skapade utrymme för att gå in i ett nytt innehav. Jag får hoppas att det går bättre än Holmen. Det blir då ett köp av 100st SAAB B i morgon.

Jag kan väl passa på att påminna om att det jag redovisar på denna blogg inte är verklig handel. Du kan läsa mer om detta under rubriken Om. I min verkliga handel, där jag hanterar samma köpsignaler och använder samma StopLoss, är jag lite mer restriktiv med köp. Jag genomför inte alla köp som är möjliga på det sätt som jag gör i handeln som jag redovisar i bloggen.
Hittills har det varit rätt att agera på detta sätt eftersom det har varit mycket förlustaffärer ett tag. Från mina simuleringar av modellen vet jag dock att det det kommer perioder med mycket förlustaffärer. Över längre tid tror jag därför att det är mest lönsamt att genomföra varje möjligt köp som Akacia-modellen ger. Ändå lyckas jag inte riktigt att förmå mig själv att följa till 100%. Det finns ju trots allt viss risk för att modellen inte kommer att fungera like bra de kommande tio åren som de tidigare tio.
Ett av de skälen till att jag skriver denna blogg är att redovisa hur handeln skulle ha gått enigt min modell Akacia om jag använder den fullt ut. Jag skulle kunna ha gjort detta helt privat men tror att jag kan vara mer uthållig om jag redovisar affärerna i en blogg. Som jag skrivit på annat ställe i bloggen så kanske jag också kan inspirera någon annan att utveckla sitt eget handlande på börsen.
Jag har nog också en liten förhoppning om att få till en dialog med läsare av bloggen om strategier, köpsignaler, StopLoss mm så att jag kan förbättra min modell. Det finns helt klart saker i modellen som kan bli bättre.

Det blev visst en liten längre utvikning idag. Känns lite som ett försvarstal p.g.a. ytterligare en förlustaffär.

Sad

.ads in wordpress

Helguppdatering 2013-01-04

Då var det dags för första helguppdateringen för 2013. Fortsatt uppåt på börsen och det blir naturligtvis väldigt intressant att följa fortsättningen.
Fem köp är redan genomförda på det nya året och detta påverkar naturligtvis portföljens StopLoss. Uppgången under den korta veckan innebär dock att jag i Akacia har fått anvisningar att justera upp de flesta StopLoss-nivåerna och summan av detta blir att jag trots alla köp får en liten höjning av portföljens Summa StopLoss.
Detta innebär också att jag har fått ett nytt litet utrymme (22.110 kr) att köpa ytterligare någon aktie. Jag har då fått en köpsignal idag på Bilia A, 145 st, som passar i investeringsutrymmet.

När det gäller trenderna så är dessa fortfarande klart uppåt. OMX30 ligger också kvar ovan den nedåtgående trenden som jag beskrev i ett inlägg häromdagen. Länk

Portföljen är nu i princip fullt investerad och det enda som kan skapa utrymme för nya köp är höjning av StopLoss-nivåerna. Eller förstås försäljning av någon aktie. Här kommer de vanliga helgbilderna från Akacia plus en som visar den senaste köpsignalen.

2013-01-05 A2013-01-05 B2013-01-05 C2013-01-05 D

 

 

 

 

 

.ads in wordpress

Nya köpsignaler i Akacia

Vi går vidare med nya köpsignaler enligt Akacia’s strategier för aktier och lägger följande köporder inför morgondagen:

 • Holmen B ; 170 st
 • Lundberg B ; 100 st
 • PEAB B ; 675 st
 • S-E Banken A ; 350 st

Jag har nu ca 115-120 tusen kronor tillgängligt för köp och ovanstående köp motsvarar ca 100.000 kr. Det kan möjligen bli ytterligare något mindre köp innan jag är fullinvesterad. Akacia sköter visar dock enbart de order som ryms inom investeringsutrymmet så det är bara att plocka signalerna då de kommer. Vi ska dock inte gå händelserna i förväg, vi får se hur det ser ut i morgon.

Jag tänkte också passa på att visa en bild på månadsdiagrammet för OMX30 från 1997 till idag. Efter dagens uppgång är indexet uppe och tangerar en nedåtgående trendlinje som startade i mars 2000. Kan man tolka in något i detta?

2013-01-02 OMX30

.ads in wordpress