Påskuppdatering 2013-03-29

Fortfarande vinter ute men nu är det iallafall påsk och snart sommartid också.På börsen var det lite uppåt för veckan som helhet, ca 0,4%. Det svängde dock ganska mycket i enskilda aktier under veckan vilket resulterade i 6 försäljningar och 5 nya köp. Veckan avslutas dessutom med ny månad och nytt kvartal.
Avslut på månaden innebär att det är dags att betala ränta för lånade pengar under månaden. Räntan för mars månad blev 1.978kr.
Nytt kvartal innebär att det är dags att läsa av värdet på portföljen för beräkning av skatt i ISK. Värdet 1 Januari var 177.230kr och nu var värdet 189.030kr.

På Skärtorsdagen genomförde köp i Assa Abloy, 85st à 263,10 (StopLoss = 252,65) och veckan avslutades med en köpsignal i SSAB A, 550 st.

De fem nya köpen innebar som vanligt en påverkan på StopLoss nedåt (ca 4.000kr) och likadant med betalningen av ränta. Det innebar att portföljens StopLoss sjönk med ca 2,4% denna veckan.
För att få med räntan för hela månaden har jag redan uppdaterat Akacia fram till måndag 1 april. Så här ser då portföljen ut efter första kvartalet 2013:

2013-03-29 A 2013-03-29 C

2013-03-29 B

 

 

 

 

Till sist får jag önska alla en

Glad Påsk

påskägg-stort-med-lock

Beräkning skatt för ISK

Skatteverkets hemsida kan man läsa hur skatten på ett Investeringssparkonto beräknas. Mycket förenklat kan man säga att skatten blir 0,5-1,5% av värdet på kontot. Lite mer korrekt uttryckt blir det:

Skatten = Värdet på kontot x Statslåneräntan x 30%.Kaffe med kokoskaka!

Det som styr skattesatsen är alltså statslåneräntan. De senaste fem åren har denna ränta som lägst varit ca 1,10% och som högst ca 4,50%. På 90-talet var den dock över 10%. Om vi antar att denna ränta kommer att ligga mellan 1,5-5% så kommer skatten att bli 0,5-1,5% beräknat på värdet på kontot (kapitalunderlaget).

Värdet på kontot, hur beräknas då detta? Man kan säga att detta värd, som mer formellt kallas Kapitalunderlaget, beräknas med två, eller möjligen tre, komponent.

 1. Medelvärdet på kontot från fyra olika mät-tillfällen
  Vid ingången på varje kvartal (1/1, 1/4, 1/7, 1/9) avläses det totala värdet på kontot. Medelvärdet av dessa fyra avläsningar beräknas och detta värde utgör den första delen av Kapitalunderlaget.
 2. Insättningar under året
  Alla insättningar på investeringssparkontot under året summeras och summan delas med fyra. Resultat utgör den andra delen.
 3. Utnyttjande av kredit kopplad till ISK
  Till ett investeringssparkonto kan man ofta koppla en kredit och med aktier som man äger på kontot som säkerhet kan man sedan låna för att finansiera ytterligare köp. Varje gång man utnyttjar en sådan kredit betraktas detta skattemässigt som en insättning på kontot. På Skatteverkets hemsida kan man läsa mer om bakgrunden till detta.
  För att beräkna denna del summerar jag alla belopp betalas då saldot på kontot är minus. Summan av alla dessa belopp delas sedan med fyra och resultatet av detta blir den tredje delen.

I bilden nedan visas två exempel på beräkningar av skatt för 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ads in wordpress

 

Skatt – Investeringssparkonto (ISK)

Jag har nu lagt in beräkning av skatt i Akacia-modellen och jag har då utgått från att portföljen med aktier ligger på ett investeringssparkonto. Det är naturligtvis väldigt intressant att se hur detta påverkar en modell som denna.

Se även inlägget Beräkning skatt för ISK för en mer detaljerad beskrivning av hur skatten beräknas för ISK.

Det som är enkelt att konstatera är att det sannolikt hade varit bättre med traditionell beskattning för detta året i min testkörning av Akacia. Detta året ser ju tyvärr ut att få negativ utveckling. Hypotesen är ju dock att modellen ska ge en bra positiv utveckling och då kommer ISK att vara rätt beskattningsalternativ.

Det som också är intressant att titta på är hur ISK påverkar avkastningen då man belånar aktierna. Om jag har förstått rätt när det gäller en portfölj som ligger i ISK så betraktas varje köp med lånade pengar som insättning på kontot.
Jag har tittat närmare på vad detta innebär och har kommit fram till att skatten i år blir ca 0,124% av köpesumman om man belånar aktierna för ett köp. Jag har då utgått från en statslåneränta på 1,65% vilket är den ränta som gäller för beräkningen av skatten för 2012. För nästa år ser den ut att bli något lägre. På Riksgäldens hemsida kan man se att statslåneräntan just nu är 1,38% och det är denna ränta vid novembers utgång som bestämmer vilken ränta som ska användas vid nästa års skattberäkning.
Köp med lånade pengar innebär alltså en extra kostnad som ungefär motsvarar ett extra courtage. Definitivt inte försumbart men jag tror ändå att utnyttjandet av belåning av aktierna i portföljen kommer att vara lönsam över tiden.

I nedanstående bild har jag markerat var man kan läsa av hur mycket årets skatt är beräknad till just nu. Eftersom skatteunderlaget beräknas med hjälp av värdet i portföljen vid ingången på varje kvartal så vet vi nu i november ganska väl vad skatten kommer att bli. Den kan visserligen bli högre om jag gör mer köp med lånade pengar men den kan inte bli lägre.
Just nu pekar det alltså mot ca 2.500 kr i skatt för 2012. Man kan jämföra det med traditionell beskattning som skulle inneburit en skatteåterbäring på ca 8.000kr. Detta eftersom jag har realiserade förluster på ca 39.000kr under detta året. Inte alls bar med förluster i ISK, men det visste vi ju.

 

 

 

.ads in wordpress