Statistik

Simulering av strategin och modellen

 • Kursdata mellan 2002-2011 används
 • 73 olika aktier medverkar
 • Simuleringen tar hänsyn till:
  • Courtage (0,15%, min 49 kr)
  • Kostnad för lån (årsränta 10%, regleras månadsvis)
  • Skatt (30% på resultat, regleras årsvis)
  • Portföljens risknivå
  • Tillgång till pengar
  • Teoretiska priser för köp och sälj justerade upp respektive ned för att minska risk för glädjekalkyl
  • Ca var 20:e köp hoppas över slumpvis, detta för att efterlikna bortavaro

Leave a Reply