Om

En blogg om Akacia av Åke Larsson.

Akacia är ett hjälpmedel som jag har tagit fram för min aktiehandel. Det som jag redovisar på denna blogg är transaktioner, StopLoss mm som Akacia ger. Portföljen och affärerna är inte de jag gör i verkligheten men liknar dessa. Köpsignaler och StopLoss-nivåer är i grunden helt samma men eftersom jag i verkligheten har en annan storlek på portföljen så blir storlek på köp, verkliga köpsignaler mm andra.

Tanken med denna blogg är att möjligen inspirera andra att sätta upp sina egna system för handel med aktier eller andra finansiella instrument.


Leave a Reply