Räntekostnad

Ny månad idag och dags att ta hand om kostnad för lån. Jag påbörjade min körning med modellen i mitten av augusti och började redovisa min handel i denna blogg 27 September. Hittills har jag inte belastat denna fiktiva handel med räntekostnader men det måste jag naturligtvis göra. Så småningom måste jag också belasta med skattekostnader men det får jag komma tillbaka till.

Räntan på min riktiga depå betalar jag vid varje månadsskifte och jag kommer framöver att göra på samma sätt här. I den första justeringen nu tar jag med räntekostnaden från start till nu. Just nu betalar jag ca 7% ränta på min depå och jag har nu räknat med 7,5% för min fiktiva handel. Räntan har hittils blivit:

  • Augusti ; 86 kr
  • September ; 2.195 kr
  • Oktober ; 2.298 kr
  • TOTALT ; 4.579 kr

Jag har nu belastat min portfölj med detta belopp vilket kommer att synas i helguppdateringen. Kassan är just nu då -444.753 kr.


Leave a Reply