Nya köp och nya köpsignaler och Helguppdatering 2013-02-15

Den positiva börstrenden fortsätter och vi går in på 11 veckan i rad med positivt börsklimat. Det har också blivit många nya köpsignaler och många nya köp.

Genomförde under fredagen köp enligt köpsignalerna som jag fick torsdags:

  • ABB, 145 st à 142,80Kaffe med kokoskaka!
  • Castellum, 395 st à 95,15
  • Sandvik, 235 st à 105,70
  • Scania B, 300 st à 136,60

StopLoss-nivåerna är redan justerade en gång i helgens uppdatering. Jag redovisar därför inte de nivåer jag satte vid köptillfället.

Jag kommer då in på veckans helguppdatering som nu får ett nytt inslag. Vi kommer nu in i en period då pengar ska delas ut genom aktieutdelningar från företagen på börsen. Detta påverkar hanteringen av StopLoss för företagen. En väldigt viktig grundregel för en StopLoss är att man aldrig sänker denna. Det finns dock, enligt mitt sätt att hantera det, ett undantag och det är i samband med utdelningarna.
Bakgrunden till detta är att en akties värde teoretiskt sjunker med utdelningens storlek den första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning. Detta kan för vissa aktier innebära en plötslig nedgång på över 5% och detta kan komma mitt i en uppgång då aktien egentligen inte ska säljas.
Min lösning på detta är att jag sänker StopLoss med utdelningens storlek inför den veckan då aktien handlas utan utdelning. Jag måste alltså hålla koll på denna dagen för alla aktier samt storleken på utdelningen. Jag lägger därför in detta i Akacia efter hand som rapporterna kommer och jag får sedan en signal då veckan har kommit för att justera en StopLoss.
I den efterkommande helgen räknas StopLoss om igen och då räknas nivån ut med den nya nivån på kursen som bas.

Denna vecka kommer den första justeringen på detta sätt och det gäller Autoliv som, om jag fått rätt information, har sin första dagen utan rätt till utdelning 19 februari. Utdelningen är 3,28 per aktie. I bilden med aktuella innehav kan man se detta genom att StopLoss Verklig för Autoliv är markerad med rosa färg.
Som jag nämnde inledningsvis så har det varit många nya köp denna veckana.Varje nytt köp innebär en ny risk och detta syns, som jag nämnt tidigare, på Summa StopLoss för portföljen. Vid varje köp tillåter jag en förlustrisk på 1% av portföljen vilket just nu är ca 2.000kr. 11 köp innebär en ny risk på storleksordningen 20-22 tusen. Portföljens Summa StopLoss har alltså sänkts med ungefär detta belopp denna veckan pga. nya köp. Jag har dock kunnat justera upp de flesta andra StopLoss pga av kursuppgångar så netto har Summa StopLoss sänkts med ca 4.000 kr denna vecka.
Portföljens nuvarande värden framgår som vanligt av följande bilder:

2013-02-16 A2013-02-16 B2013-02-16 C

 

 

 

 

Ny köpsignaler i Electrolux och SAAB men jag har bara pengar till en av dessa. Jag väljer att genomföra köpet av Electrolux som historiskt har gett lite bättre avkastning än SAAB i Akacia. Lägger order på 170 st Electrolux B till måndagen.

.ads in wordpress


Leave a Reply