Nya försäljningar

Igår var sista handelsdag för att ha rätt till utdelning i Ratos. Som jag nämnde i mitt inlägg 2013-02-15 så justerar jag ned StopLoss inför den vecka då en aktie handlas utan utdelning. Än mer korrekt skulle vara att vänta med att göra denna justering till efter sista dagen utdelningsrätt. Det måste dock göras före efterföljande börsdags handel startar. Just detta fick faktiskt betydelse för min hantering av Ratos denna vecka.

Vid senaste helguppdateringen fick Ratos en StopLoss på 65,81. Utdelningen är 3,00 och jag justerade därför min StopLoss till 62,81. Om jag inte hade justerat min StopLoss utan behållit 65,81 som StopLoss så hade aktien gått till försäljning redan på tisdagen i veckan. Jag nog då fått ett pris på runt 65,50, men utan rätt till utdelning.
Nu hade jag ju justerat StopLoss till 62,81 och då “överlevde” aktien hela onsdagen och jag fick rätt till utdelning på 3,00. Aktien slutade dock på 63,20 vilket teoretiskt motsvarar en kurs utan utdelningsrätt på 60,20. Detta är alltså en kursnivå som egentligen ligger klart under min StopLoss.
Idag öppnade Ratos B på 61,75 och mitt innehav gick direkt ut på marknaden eftersom min StopLoss hade lösts ut. Innehavet såldes till ett pris av 61,80*. Till detta skall jag lägga utdelningen på 3,00 och jag har då fått 64,80 per aktie i intäkt. Om jag hade behållit den teoretiska StopLoss-nivån så hade jag, som nämnts ovan, fått ca 65,50.

Det blev alltså en sämre affär p.g.a. att jag justerade ner min StopLoss. Om jag hade väntat med att göra nedjusteringen till på kvällen efter handeln med utdelningsrätt så hade jag det blivit en bättre affär. Det är ett pris som jag betalar för att få en enklare hanteringen.

Detta med enkelhet och effektivitet har hela tiden varit en avvägning för mig. Jag tror att det är viktigt att vara realistisk med bedöma hur mycket man “orkar” att hantera då vardagen rullar på. Det är lätt att bygga upp en allt för komplicerad modell som man inte klarar att jobba med dag ut och dag in. Det är dock tänkvärt att ibland stanna upp och se hur den strategi man har fungerar och vilka brister, och kvaliteter, som finns i den.

Det var dock inte enbart Ratos som gick till försäljning idag. Följande aktier såldes:

  • Ratos B: Pris 61,80, Resultat -1.912kr (-7,3%)  [+ Utdelning 1.215kr]
  • Aarhus Karlshamn: Pris -828kr (-5,1%)
  • Intrum Justitia: Pris -1.024kr (-5,2%)

 

*(Jag vill påminna om att den handel som jag redovisar på denna blogg är fiktiv. I detta fall hade jag dock innehavet även i min verkliga portfölj och jag kan därför med säkerhet säga vilket utfall det blev)


Leave a Reply