Köpsignaler i Hexagon och Hennes&Mauritz

Börsen slutade idag uppåt efter en negativ inledning. Detta ledde bl.a. till nya köpsignaler i Hexagon B (150 st) och Hennes&Mauritz (145st).

Jag skrev igår att jag skulle lägga in säljorder för Höganäs B med anledning av det bud som ligger på företaget just nu. Jag sålde därför detta innehav idag och detta till öppningskursen 325,50. Jag har nu läst på lite mer om budet, vilket jag kanske borde gjort igår. Jag inser då att jag kanske hade kunnat tjänat några kronor på att avvakta till dagen för avskiljning av utdelningen på 10 kr. Jag håller mig dock till det jag skrev igår och gjorde då en vinst på 3.952 kr (+23,0%).

Jag kan också nämna att om jag hade behållit innehavet så hade min StopLoss efter hand närmat sig den relativt fast kursen som nu råder. Som jag nämnt tidigare så är det volatiliteten för aktien som ligger till grund för min StopLoss och efterhand som tiden gått med en närmast fast kurs så kommer volatiliteten att närma sig noll. Min StopLoss lägger sig då så småningom på samma nivå som kursen. Det tar dock över två månader innan detta inträffar. Det kan ju hända saker som gör att kursen trots allt inte kommer att ligga på samma fasta nivå och då blir naturligtvis utvecklingen en annan. Samma sak i situationen med Höganäs där utdelningen “ställer till det”.
Hur som helst, nu har jag sålt och kan då lägga dessa pengar på andra möjligheter. Eller risker?

Kaffe med kokoskaka.


Leave a Reply