Holmen nådde StopLoss – Köp av SAAB

Holmen gick ner kraftigt idag och nådde då min StopLoss som låg på 191,14. Försäljningspris = 90,50, vilket gav en förlust på 3,8% (– 1.276 kr).

Försäljningen innebar att jag skapade utrymme för att gå in i ett nytt innehav. Jag får hoppas att det går bättre än Holmen. Det blir då ett köp av 100st SAAB B i morgon.

Jag kan väl passa på att påminna om att det jag redovisar på denna blogg inte är verklig handel. Du kan läsa mer om detta under rubriken Om. I min verkliga handel, där jag hanterar samma köpsignaler och använder samma StopLoss, är jag lite mer restriktiv med köp. Jag genomför inte alla köp som är möjliga på det sätt som jag gör i handeln som jag redovisar i bloggen.
Hittills har det varit rätt att agera på detta sätt eftersom det har varit mycket förlustaffärer ett tag. Från mina simuleringar av modellen vet jag dock att det det kommer perioder med mycket förlustaffärer. Över längre tid tror jag därför att det är mest lönsamt att genomföra varje möjligt köp som Akacia-modellen ger. Ändå lyckas jag inte riktigt att förmå mig själv att följa till 100%. Det finns ju trots allt viss risk för att modellen inte kommer att fungera like bra de kommande tio åren som de tidigare tio.
Ett av de skälen till att jag skriver denna blogg är att redovisa hur handeln skulle ha gått enigt min modell Akacia om jag använder den fullt ut. Jag skulle kunna ha gjort detta helt privat men tror att jag kan vara mer uthållig om jag redovisar affärerna i en blogg. Som jag skrivit på annat ställe i bloggen så kanske jag också kan inspirera någon annan att utveckla sitt eget handlande på börsen.
Jag har nog också en liten förhoppning om att få till en dialog med läsare av bloggen om strategier, köpsignaler, StopLoss mm så att jag kan förbättra min modell. Det finns helt klart saker i modellen som kan bli bättre.

Det blev visst en liten längre utvikning idag. Känns lite som ett försvarstal p.g.a. ytterligare en förlustaffär.

Sad

.ads in wordpress


Leave a Reply