Helguppdatering inför julen

10 köp under veckan för ett sammanlagt värde av ca 225.000 kr har inneburit att StopLoss-nivån har sjunkit något under denna veckan. Orsaken till detta är naturligtvis att en StopLoss inledningsvis alltid ligger under köpnivån för ett innehav. Jag har dock fått höjningar på StopLoss på ett antal innehav som motverkar sänkningarna vid köpen något.
Det positiva är att jag nu ligger bra till om vi får en uppgång. Den teoretiska hävstången är just nu nästa tre vilket då innebär att vid en uppgång på 1 % på börsen så bör portföljen värde stiga med 2-3 %. Det blir mycket intressant att följa utvecklingen efter helgerna.

Veckotrenden är fortfarande positiv så möjligen kan det bli ytterligare något köp på detta året.

Efter helgens uppdatering av StopLoss för innehaven ser portföljen ut enligt bilderna nedan.

2012-12-22 A2012-12-22 B2012-12-22 C

 

 

 

 

.ads in wordpress

Jag får passa på att önska alla en God Jul


Leave a Reply