Helguppdatering 2013-01-19

OMX30 ligger kvar på ungefär samma nivå som de två första veckorna för året. Veckans högsta var uppe på nivå med den lilla toppen i början på juli 2011. Det är nu ca 3,5% kvar upp till högsta nivån 2011 som var 1182,6 i januari det året. Ganska exakt 2 år sedan alltså. Vi får sedan backa till 2007 för att hitta högre värden på indexet.
OMX30 2013-01-19

 

 

Den uppåtgående trenden för OMX30 är fortfarande positiv på veckodiagrammet och även månadsdiagrammet. Om tidigare mönster återupprepas för för OMX30 på månadsdiagrammet så kan vi få ett bra börsår under 2013. Det positiva veckotrenden innebär då att vi även under kommande vecka kan få nya köpsignaler att ta hand om.

För den som följt bloggen under veckan så har man kunnat läsa att jag i princip har varit fullt investerad. Det borde ju då inte vara så intressant med nya köpsignaler. I och med helgens justeringar av StopLoss-nivåer så skapas dock nya utrymmen att investera för. Hur kan det då bli på detta vis?
Vi kan först titta på statusen just nu för belåning och säkerheter för dessa lån.

  • Kassa = -444 524 kr
  • Aktuellt Börsvärde för nuvarande innehav = 636 578 kr (Summa dagsvärdet – Kassa)
  • Aktuellt StopLoss-värde för nuvarande innehav = 611 643 kr
  • Aktuellt belåningsvärde baserat på Börsvärdet = 474 355 kr
  • Aktuellt belåningsvärde baserat på StopLoss värdet = 455 962 kr

Belåningsvärdet är en summering av de belopp som jag kan belåna de aktuella innehaven med. För t.ex. AarhusKarlshamn har jag nu ett börsvärde på mitt innehav som är 27 500kr. Jag får belåna detta innehav upp till 70% på Avanza och detta ger då ett belåningsvärde på 19 250kr.
Jag gör sedan en motsvarande beräkning för mina innehav men nu baserat på mina StopLoss-värde istället för de faktiska börsvärdena. För AarhusKarlshamn har jag nu en StopLoss på 267,75 vilket ger ett StopLoss-värde på 26 775kr. Belåningsvärdet beräknat på detta belopp blir 18 742kr. Detta är detta värde som ligger till grund för min egen beräkning av hur mycket jag kan låna för att köpa mer. Eller rättare sagt summan av detta värde för alla innehaven.
När jag då justerar upp mina StopLoss vid en helguppdatering så får jag nya StopLoss-värden som grund för mitt belåningsvärde och jag får då nya utrymmen för gå in i nya innehav.
Om man tittar på de aktuella siffrorna ovan igen så kan man då se att jag nu har ca 11 000kr att köpa för (455 962- 444 524). Jag kan dock faktiskt köpa än mer eftersom ett nytt innehav ger ytterligare belåningsvärde. Detta är lite knepigt att beräkna men jag har en modell för hur mycket jag kan köpa för med hänsyn till detta. Jag tänkte dock inte gå in på detta denna gång.

Vad händer då om kurserna går nedåt för mina innehav? Ja då sjunker naturligtvis det totala värdet på innehavet och belåningsvärdet beräknat på börsvärdet sjunker. Jag har dock skapat ett utrymme mellan faktiskt belåningsvärde och mitt egna värde som är baserat på mina StopLoss-värde. Efter hand som kursen sjunker så stöter de på mina automatiska StopLoss och aktierna säljs successivt av. Belåningar minskar och behovet av belåningsvärde minskar.

Nästa fråga är vad som händer om kurserna stiger? Värdet på portföljen stiger naturligtvis då och StopLoss kan höjas successivt. Detta innebär dessutom att jag efter hand får mer pengar tillgängliga för nya köp och portföljen kan växa i takt med att börsen stiger. Det kan då bli en riktigt trevlig hävstång.

Nu till helgens uppdatering av StopLoss mm så här kommer de vanliga bilderna som jag brukar visa. Trots fem nya köp under veckan så fick jag en uppgång på ca 2,5 % på Summa StopLoss.

2013-01-19 A2013-01-19 B2013-01-19 C

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen en redovisning av nya köpsignaler. Eftersom jag då tillskapade mig ett nytt köputrymme så kan jag ta hand om två signaler som kom för ett para dagar sedan.

  • Active Biotech , 195 st
  • New Wave , 545 st


.ads in wordpress


Comments

Helguppdatering 2013-01-19 — 1 Comment

  1. Pingback: Helguppdatering Akacia 2013-03-09 - Akacia - Aktiehandel med strategi

Leave a Reply