Helguppdatering 2012-12-29

Då var det dags för årets sista helguppdatering efter en kort börsvecka. Trots den korta veckan blev det ändå två försäljningar och ett nytt köp. Veckotrenden är fortfarande uppåtgående för OMX30 och detsamma gäller för månadstrenden.

I denna helg har vi också slut på månaden och på året. Slut på året innebär att vi kan räkna ut att skatten för året blir 2.862 kr. Jag avsätter redan 2012-12-30 dessa pengar genom att plocka ut beloppet från portföljen.
Slut på månaden innebär att jag också ska belasta portföljen med räntekostnaden för krediten för innevarande månad. Detta uppgår till 971 kr.

Efter inlägg av kostnader enligt ovan och helgens uppdateringar av StopLoss har vi följande status för Akacia-portföljen:

  • Summa StopLoss = 160.203 kr
  • Dagsvärde för portföljen = 177.230 kr
  • Saldo i Kassan = – 294.869 kr

Vid starten 2012-08-16 var alla tre dessa värden 200.000kr och Summa StopLoss har sedan sjunkit med ca 20%. Dagsvärdet har gått ner med ca 11,5%. Detta under en period då börsen stigit med ett par procent. Det har alltså inte varit någon bra start för modellen. Jag har dock ett läge nu då jag ligger rejält inne med innehav och vid en uppgång kan jag få en ganska bra hävstång uppåt.
Jag har också fått en ny köpsignal, 220 st Kinnevik.

2012-12-29 A2012-12-29 B2012-12-29 C

 

 

 

 

.ads in wordpress


Leave a Reply