Helguppdatering 2012-11-23

Då fick vi en vecka uppåt igen, ca 4,4 % på OMX30. Jag får då också möjlighet att justera upp flera av mina StopLoss, totalt 2% upp. Det jag kallar portföljens Dagsvärde steg samtidigt med ca 6,3%. En av orsakerna till att StopLoss-nivåerna inte höjs mer än 2% denna vecka är att dessa främst styrs av 5-dagars glidande medelvärde för respektive aktie. För OMX30 har detta värde höjts med ca 1,6% under veckan.
Inga köp eller försäljningar under veckan. Kan också nämna att börstrenden fortfarande är nedåtgående.

Jag har inför denna veckans helguppdatering justerat diagrammet som jag brukar lägga med. Summa StopLoss visas nu med en röd linje, jag hoppas och tror att det blir lättare att läsa av diagrammet nu. Den blå linjen visar alltså löpande realiserade resultat från försäljningar och den röda visar aktuell StopLoss för portföljen.
Den nedre delen som är röd och grön visar hur innehaven är finansierade. Grön yta är finansiering med egna pengar och röd med lånade pengar.

 

 

 

 

 

.ads in wordpress


Leave a Reply