Helguppdatering 2013-01-04

Då var det dags för första helguppdateringen för 2013. Fortsatt uppåt på börsen och det blir naturligtvis väldigt intressant att följa fortsättningen.
Fem köp är redan genomförda på det nya året och detta påverkar naturligtvis portföljens StopLoss. Uppgången under den korta veckan innebär dock att jag i Akacia har fått anvisningar att justera upp de flesta StopLoss-nivåerna och summan av detta blir att jag trots alla köp får en liten höjning av portföljens Summa StopLoss.
Detta innebär också att jag har fått ett nytt litet utrymme (22.110 kr) att köpa ytterligare någon aktie. Jag har då fått en köpsignal idag på Bilia A, 145 st, som passar i investeringsutrymmet.

När det gäller trenderna så är dessa fortfarande klart uppåt. OMX30 ligger också kvar ovan den nedåtgående trenden som jag beskrev i ett inlägg häromdagen. Länk

Portföljen är nu i princip fullt investerad och det enda som kan skapa utrymme för nya köp är höjning av StopLoss-nivåerna. Eller förstås försäljning av någon aktie. Här kommer de vanliga helgbilderna från Akacia plus en som visar den senaste köpsignalen.

2013-01-05 A2013-01-05 B2013-01-05 C2013-01-05 D

 

 

 

 

 

.ads in wordpress

Helguppdatering 2012-12-29

Då var det dags för årets sista helguppdatering efter en kort börsvecka. Trots den korta veckan blev det ändå två försäljningar och ett nytt köp. Veckotrenden är fortfarande uppåtgående för OMX30 och detsamma gäller för månadstrenden.

I denna helg har vi också slut på månaden och på året. Slut på året innebär att vi kan räkna ut att skatten för året blir 2.862 kr. Jag avsätter redan 2012-12-30 dessa pengar genom att plocka ut beloppet från portföljen.
Slut på månaden innebär att jag också ska belasta portföljen med räntekostnaden för krediten för innevarande månad. Detta uppgår till 971 kr.

Efter inlägg av kostnader enligt ovan och helgens uppdateringar av StopLoss har vi följande status för Akacia-portföljen:

 • Summa StopLoss = 160.203 kr
 • Dagsvärde för portföljen = 177.230 kr
 • Saldo i Kassan = – 294.869 kr

Vid starten 2012-08-16 var alla tre dessa värden 200.000kr och Summa StopLoss har sedan sjunkit med ca 20%. Dagsvärdet har gått ner med ca 11,5%. Detta under en period då börsen stigit med ett par procent. Det har alltså inte varit någon bra start för modellen. Jag har dock ett läge nu då jag ligger rejält inne med innehav och vid en uppgång kan jag få en ganska bra hävstång uppåt.
Jag har också fått en ny köpsignal, 220 st Kinnevik.

2012-12-29 A2012-12-29 B2012-12-29 C

 

 

 

 

.ads in wordpress

Helguppdatering inför julen

10 köp under veckan för ett sammanlagt värde av ca 225.000 kr har inneburit att StopLoss-nivån har sjunkit något under denna veckan. Orsaken till detta är naturligtvis att en StopLoss inledningsvis alltid ligger under köpnivån för ett innehav. Jag har dock fått höjningar på StopLoss på ett antal innehav som motverkar sänkningarna vid köpen något.
Det positiva är att jag nu ligger bra till om vi får en uppgång. Den teoretiska hävstången är just nu nästa tre vilket då innebär att vid en uppgång på 1 % på börsen så bör portföljen värde stiga med 2-3 %. Det blir mycket intressant att följa utvecklingen efter helgerna.

Veckotrenden är fortfarande positiv så möjligen kan det bli ytterligare något köp på detta året.

Efter helgens uppdatering av StopLoss för innehaven ser portföljen ut enligt bilderna nedan.

2012-12-22 A2012-12-22 B2012-12-22 C

 

 

 

 

.ads in wordpress

Jag får passa på att önska alla en God Jul

Trendändring?

Ny helg och ny månad – ny trend också?

Veckotrenden har efter denna veckan gått över till Neutralt läge och vi är faktiskt inte så väldigt långt från en positiv trend. Med en vecka till som denna så kan det slå om till grönt. Vi avvakta och ser.

Vi har ju nu dock inte bara avslutat en vecka utan också en månad. Jag kan då konstatera att vi på månadstrenden har gått över till en positiv trend. Beräkningen för månadstrenden gör jag då på exakt samma sätt som för veckotrenden men det är sista avslut varje månad som är med i beräkningarna istället för sista avslut i veckan.
Månadstrenden för OMX30 ändrar sig normalt inte så ofta. Faktum är att den bara har gått över till positivt läge vid fyra tillfällen från 1/1 1997. Den positiva trenden har sedan bestått som minst i 17 månader. Den längsta varade från oktober 2003 till september 2007, dvs fyra år.
Negativa trender har påbörjats vid fem tillfällen men tre av dessa har varit kortare än sex månader. En av dessa negativa trender varade faktiskt bara i en månad och den längsta varade drygt tre år. Detta var från slutet av år 2000 till början av 2003.

Om man kan dra någon slutsats ur detta eller inte är upp till var och en att avgöra. Akacia försöker inte prognostisera trender utan följer bara efter. Går det uppåt så köper jag på de köpsignaler som kommer och flyttar upp StopLoss efterhand. Går det ner så säljs aktierna efterhand med hjälp av automatiska StopLoss och jag håller fingrarna borta från köpknappen.

.ads in wordpress

Beräkning skatt för ISK

Skatteverkets hemsida kan man läsa hur skatten på ett Investeringssparkonto beräknas. Mycket förenklat kan man säga att skatten blir 0,5-1,5% av värdet på kontot. Lite mer korrekt uttryckt blir det:

Skatten = Värdet på kontot x Statslåneräntan x 30%.Kaffe med kokoskaka!

Det som styr skattesatsen är alltså statslåneräntan. De senaste fem åren har denna ränta som lägst varit ca 1,10% och som högst ca 4,50%. På 90-talet var den dock över 10%. Om vi antar att denna ränta kommer att ligga mellan 1,5-5% så kommer skatten att bli 0,5-1,5% beräknat på värdet på kontot (kapitalunderlaget).

Värdet på kontot, hur beräknas då detta? Man kan säga att detta värd, som mer formellt kallas Kapitalunderlaget, beräknas med två, eller möjligen tre, komponent.

 1. Medelvärdet på kontot från fyra olika mät-tillfällen
  Vid ingången på varje kvartal (1/1, 1/4, 1/7, 1/9) avläses det totala värdet på kontot. Medelvärdet av dessa fyra avläsningar beräknas och detta värde utgör den första delen av Kapitalunderlaget.
 2. Insättningar under året
  Alla insättningar på investeringssparkontot under året summeras och summan delas med fyra. Resultat utgör den andra delen.
 3. Utnyttjande av kredit kopplad till ISK
  Till ett investeringssparkonto kan man ofta koppla en kredit och med aktier som man äger på kontot som säkerhet kan man sedan låna för att finansiera ytterligare köp. Varje gång man utnyttjar en sådan kredit betraktas detta skattemässigt som en insättning på kontot. På Skatteverkets hemsida kan man läsa mer om bakgrunden till detta.
  För att beräkna denna del summerar jag alla belopp betalas då saldot på kontot är minus. Summan av alla dessa belopp delas sedan med fyra och resultatet av detta blir den tredje delen.

I bilden nedan visas två exempel på beräkningar av skatt för 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ads in wordpress

 

Utveckling av bloggen

Som någon kanske har märkt så har jag hållit på en del med ändringar av layout mm på bloggen. Jag har nu idag upptäckt att den senaste layouten inte ser så bra ut i äldre web-läsare, så det är möjligt att det kommer fler förändringar. Jag håller helt enkelt på att prova mig fram till ett utseende som ser ok ut samtidigt som jag är ute efter en del funktioner. Jag vill naturligtyis också att det ska vara ganska lätt att lägga in nya inlägg mm.

Jag hoppas att mina återkommande, och naturligtvis också nya, läsare står ut ett tag tills jag har hittat en bra form. Om någon ser något problem eller tycker något ser bra ut så tar jag gärna emot en kommentar om detta. Jag kan då nämna att eventuella kommentarer inte med automatik läggs ut på bloggen.