Köpsignaler 2012-10-22

Ny köpsignaler idag för Bilia, Electrolux, Ericsson och Intrum Justitia.


Efter dagens genomförda köp finns dock endast 40.410 kr kvar för ytterligare köp. Detta innebär att jag måste välja köpsignal(er) som rymmer inom detta belopp. Som vanligt använder jag då den historiska avkastningen för att avgöra vilken/vilka aktier som jag ska köpa. I detta fall blir det Bilia som historiskt har haft en genomsnittlig avkastning på 15%. Detta köp motsvarar ca 21-22 tusen kronor. Ytterligare köp skulle riskera att jag överstiger den ram jag satt för köp.

Hej!

Välkommen till min blogg som kommer att handla om mitt hjälpmedel för aktiehandel, Akacia. Här kommer jag löpande att lägga in de köpsignaler och StopLoss-nivåer som jag får fram. Jag kommer efterhand också att beskriva hur Akacia fungerar och är uppbyggd.

En bild från mitt hjälpmedel