Glapp i uppdateringar…

Lite problem med internetuppkoppling, lite semester och lite ombearbetning av mitt program, Akacia, har gjort att inläggen på bloggen har glappat lite. Jag hoppas att komma igång igen inom ett par dagar.

 

.ads in wordpress

Sista inlägget i år

Jag vill tacka alla som följ mig under hösten och jag hoppas att bloggen kan ge lite inspiration till att utveckla de egna aktiestrategierna. Jag har som målsättning att utveckla bloggen ytterligare under 2013 så att den möjligen kan ge mer underlag för diskussioner om strategier. Jag kommer att fortsätt med att berätta om hur Akacia fungerar och förhoppningsvis får jag mer och mer synpunkter på vad som kan göras bättre.

Kaffe med kokoskaka

Kaffe med kokoskaka

Jag tror man vinner mycket på att följa en tydlig strategi och affärsplan och jag tror , naturligtvis, på att Akacia är et bra exempel på hur man kan jobba. Jag är dock också övertygad om att man kan utveckla Akacia ytterligare. Strategin ska ligga fast och vara långsiktig men man kan naturligtvis utveckla metoderna för köpsignaler, stoploss mm.

Slutligen får jag önska alla ett Gott Nytt År

HNY2

 

Börsen upp eller ner 2013?

Rubrikens fråga är som vanligt aktuell, enkel att förstå men svår att svara på. Var lägger du din röst?
På vänster sida på bloggen kan du lägga din röst under januari månad.

 

.ads in wordpress

Köpsignal

Först ska jag nämna att jag fått en ny köpsignal idag, Alliance Oil, 300 st.

I gårdagens inlägg skrev jag om en köpsignal i Hennes& Mauritz och jag följde modellen och lade in min order igår kväll. Tyvärr lade jag en lite för snäv limit på ordern (218 kr) och eftersom H&M drog iväg ganska omgående så missade jag köpet med 50 öre. Detta är vad som hände i min verkliga handel. I den fiktiva handeln som jag redovisar på denna blogg skulle jag kunna ha lagt in ett köp på 118,50. Jag vill dock följa verkligheten så mycket som möjligt så jag lägger inte in detta köp.

Det jag skulle kunnat ha gjort i ett fall som detta är att lägga en ny order idag för morgondagens handel. Denna köpsignal var dock redan några dagar gammal och då blir det fel att lägga ordern på nytt. I ett annat fall med t.ex. en köpsignal som är bara en dag gammal så kan man lägga en Sticka SV 256_256ny order. Som jag tror att jag har skrivit förut:

Fokusera på att följa strategin!

Det man kan lära av detta är att inte vara för snål med den limit man lägger för ett köp i system som Akacia. Har man fått en köpsignal så ska man försöka få aktien till det pris som gäller just då. Om man hela tiden ska ska försöka få aktien till ett så lågt pris som möjligt riskerar man att inte få så många köp som modellen visar och avkastningen sjunker. Lika viktigt är det också att hela tiden se till att aktuella StopLoss är satta på alla aktieinnehav.

.ads in wordpress

Köp, Försäljning och ny Köpsignal

Idag sålde jag teckningsrätterna för BillerudKorsnäs, priset blev 15 kr/st vilket gav ett tillskott i kassan på 2.650 kr.
Jag har tidigare nämnt att den handel jag redovisar här i bloggen är fiktiv men ibland sammanfaller den med min riktiga handel. Så är det i fallet med BillerudKorsnäs och den hantering som jag har redovisat stämmer helt med hur jag har hanterat det i verkligheten. Enda skillnaden är antalet aktier.

Skälet till att jag sålde teckningsrätterna är bl.a. för att jag ökar risken på det aktuella innehavet om jag köper fler aktier. Framför allt handlar det dock om att jag inte kan lägga någon StopLoss på teckningsrätterna och innehavet är då helt oskyddat vilket strider mot strategin.

Som jag nämnde i gårdagens inlägg så har vi nu en uppåtgående veckotrend och redan igår fick jag första köpsignalen. Jag lägger därför idag in ett köp av 584 st Meda A för ett pris på 67,55kr. StopLoss är beräknad och satt till 65,09.

Jag fick idag också en ny köpsignal, 61 st Oriflame.

.ads in wordpress

Nyemision och StopLoss

Idag var första dagen för handel utan teckningsrätt i Billerud Korsnäs’ nyemission. Split och emissioner är något som kan ställa till det för den som använder automatiska StopLoss. En aktie som genomgår en split eller någon form av emission handlas ju normalt till ett avsevärt lägre pris efter avstämningsdagen. Även avstämningsdagar för aktieutdelningar kan ställa till det. Jag återkommer om hanteringen av utdelningar till våren då detta är mer aktuellt.

Generellt kan man nog säga att split och emissioner normalt inte skapar något större problem. Det är dock bra om man kan vara vaksam då dessa kommer. Själv har jag dock ingen säker metod för att ha koll på alla bolag som jag utvärderar. Om någon har tips om hur man kan bevaka detta så tar jag tacksamt emot detta.

I dagens fall med Billerud Korsnäs så gick ju kursen ner ca 20%. Jag tror att den teoretisk nedgången som nyemissionen motiverar är 19,5%. Den nya kursen blev då ca 57 kronor vilket är ca 13% under min StopLoss.
Då man ansätter en StopLoss så sätter man normal också en lägsta kurs för försäljningen, precis som vid en normal säljorder. Det finns regler, i vart fall på Avanza, för hur lågt man kan sätta en sådan lägstakurs. På grund av detta brukar jag sätta denna ca 10% under min StopLoss. Detta innebar att jag hade min kurs satt till 60 kr för Billerud Korsnäs och aktien gick därför inte till försäljning. Jag har nu justerat min StopLoss till den rätta nivån och kan köra vidare med det innehavet. Det blir dock lite fel med kostnaden för köpet men det får jag hantera lite senare.

Skatt – Investeringssparkonto (ISK)

Jag har nu lagt in beräkning av skatt i Akacia-modellen och jag har då utgått från att portföljen med aktier ligger på ett investeringssparkonto. Det är naturligtvis väldigt intressant att se hur detta påverkar en modell som denna.

Se även inlägget Beräkning skatt för ISK för en mer detaljerad beskrivning av hur skatten beräknas för ISK.

Det som är enkelt att konstatera är att det sannolikt hade varit bättre med traditionell beskattning för detta året i min testkörning av Akacia. Detta året ser ju tyvärr ut att få negativ utveckling. Hypotesen är ju dock att modellen ska ge en bra positiv utveckling och då kommer ISK att vara rätt beskattningsalternativ.

Det som också är intressant att titta på är hur ISK påverkar avkastningen då man belånar aktierna. Om jag har förstått rätt när det gäller en portfölj som ligger i ISK så betraktas varje köp med lånade pengar som insättning på kontot.
Jag har tittat närmare på vad detta innebär och har kommit fram till att skatten i år blir ca 0,124% av köpesumman om man belånar aktierna för ett köp. Jag har då utgått från en statslåneränta på 1,65% vilket är den ränta som gäller för beräkningen av skatten för 2012. För nästa år ser den ut att bli något lägre. På Riksgäldens hemsida kan man se att statslåneräntan just nu är 1,38% och det är denna ränta vid novembers utgång som bestämmer vilken ränta som ska användas vid nästa års skattberäkning.
Köp med lånade pengar innebär alltså en extra kostnad som ungefär motsvarar ett extra courtage. Definitivt inte försumbart men jag tror ändå att utnyttjandet av belåning av aktierna i portföljen kommer att vara lönsam över tiden.

I nedanstående bild har jag markerat var man kan läsa av hur mycket årets skatt är beräknad till just nu. Eftersom skatteunderlaget beräknas med hjälp av värdet i portföljen vid ingången på varje kvartal så vet vi nu i november ganska väl vad skatten kommer att bli. Den kan visserligen bli högre om jag gör mer köp med lånade pengar men den kan inte bli lägre.
Just nu pekar det alltså mot ca 2.500 kr i skatt för 2012. Man kan jämföra det med traditionell beskattning som skulle inneburit en skatteåterbäring på ca 8.000kr. Detta eftersom jag har realiserade förluster på ca 39.000kr under detta året. Inte alls bar med förluster i ISK, men det visste vi ju.

 

 

 

.ads in wordpress

Räntekostnad

Ny månad idag och dags att ta hand om kostnad för lån. Jag påbörjade min körning med modellen i mitten av augusti och började redovisa min handel i denna blogg 27 September. Hittills har jag inte belastat denna fiktiva handel med räntekostnader men det måste jag naturligtvis göra. Så småningom måste jag också belasta med skattekostnader men det får jag komma tillbaka till.

Räntan på min riktiga depå betalar jag vid varje månadsskifte och jag kommer framöver att göra på samma sätt här. I den första justeringen nu tar jag med räntekostnaden från start till nu. Just nu betalar jag ca 7% ränta på min depå och jag har nu räknat med 7,5% för min fiktiva handel. Räntan har hittils blivit:

  • Augusti ; 86 kr
  • September ; 2.195 kr
  • Oktober ; 2.298 kr
  • TOTALT ; 4.579 kr

Jag har nu belastat min portfölj med detta belopp vilket kommer att synas i helguppdateringen. Kassan är just nu då -444.753 kr.

Utveckling av bloggen

Idag har inget hänt på Akacia-fronten. Eftersom vi nu har ett neutralt börsklimat så får jag inga köpsignaler. Det blev heller inga försäljningar att registrera. Jag har därför lagt lite tid på att beskriva Akacia lite mer. Fortfarande väldigt schematiskt men det ger förhoppningsvis lite mer bakgrund till köpsignaler, StopLoss mm.