“Köp, försäljningar och nya köpsignaler” igen

Vi är nu inne i en svängigare tid på börsen igen, passar därför på att lyssna på lite Sveriges Jazzband.

Idag blev det för övrigt fyra försäljningar samt en ny köpsignal. Genomförde dessutom köpen som jag aviserade igår.

  • Elekta B köptes för 97,95 kr/st (StopLoss =
  • Intrum Justitia köptes för 126,00 kr/st (StopLoss =

Följande aktier nådde sina StopLoss och såldes:

  • Lundberg B, pris 258,20 kr/st, Resultat = +1.832 kr (+7,6%)
  • MTG, pris 262,00 kr/st, Resultat = -73 kr (-0,6%)
  • Stora Enso R, pris 41,75 kr/st, Resultat = -807 kr (-4,7%)
  • Swedbank A, pris 144,25 kr/st, Resultat = -878 kr (-4,7%)

Nya köpsignal i Assa Abloy B, 85 st.

Köpsignaler i Hexagon och Hennes&Mauritz

Börsen slutade idag uppåt efter en negativ inledning. Detta ledde bl.a. till nya köpsignaler i Hexagon B (150 st) och Hennes&Mauritz (145st).

Jag skrev igår att jag skulle lägga in säljorder för Höganäs B med anledning av det bud som ligger på företaget just nu. Jag sålde därför detta innehav idag och detta till öppningskursen 325,50. Jag har nu läst på lite mer om budet, vilket jag kanske borde gjort igår. Jag inser då att jag kanske hade kunnat tjänat några kronor på att avvakta till dagen för avskiljning av utdelningen på 10 kr. Jag håller mig dock till det jag skrev igår och gjorde då en vinst på 3.952 kr (+23,0%).

Jag kan också nämna att om jag hade behållit innehavet så hade min StopLoss efter hand närmat sig den relativt fast kursen som nu råder. Som jag nämnt tidigare så är det volatiliteten för aktien som ligger till grund för min StopLoss och efterhand som tiden gått med en närmast fast kurs så kommer volatiliteten att närma sig noll. Min StopLoss lägger sig då så småningom på samma nivå som kursen. Det tar dock över två månader innan detta inträffar. Det kan ju hända saker som gör att kursen trots allt inte kommer att ligga på samma fasta nivå och då blir naturligtvis utvecklingen en annan. Samma sak i situationen med Höganäs där utdelningen “ställer till det”.
Hur som helst, nu har jag sålt och kan då lägga dessa pengar på andra möjligheter. Eller risker?

Kaffe med kokoskaka.

Trendändring?

Ny helg och ny månad – ny trend också?

Veckotrenden har efter denna veckan gått över till Neutralt läge och vi är faktiskt inte så väldigt långt från en positiv trend. Med en vecka till som denna så kan det slå om till grönt. Vi avvakta och ser.

Vi har ju nu dock inte bara avslutat en vecka utan också en månad. Jag kan då konstatera att vi på månadstrenden har gått över till en positiv trend. Beräkningen för månadstrenden gör jag då på exakt samma sätt som för veckotrenden men det är sista avslut varje månad som är med i beräkningarna istället för sista avslut i veckan.
Månadstrenden för OMX30 ändrar sig normalt inte så ofta. Faktum är att den bara har gått över till positivt läge vid fyra tillfällen från 1/1 1997. Den positiva trenden har sedan bestått som minst i 17 månader. Den längsta varade från oktober 2003 till september 2007, dvs fyra år.
Negativa trender har påbörjats vid fem tillfällen men tre av dessa har varit kortare än sex månader. En av dessa negativa trender varade faktiskt bara i en månad och den längsta varade drygt tre år. Detta var från slutet av år 2000 till början av 2003.

Om man kan dra någon slutsats ur detta eller inte är upp till var och en att avgöra. Akacia försöker inte prognostisera trender utan följer bara efter. Går det uppåt så köper jag på de köpsignaler som kommer och flyttar upp StopLoss efterhand. Går det ner så säljs aktierna efterhand med hjälp av automatiska StopLoss och jag håller fingrarna borta från köpknappen.

.ads in wordpress