Liten löpande arbetsinsats

Den femte punkten i mina kriterier för min strategi var att jag inte ville lägga mycket tid på löpande arbete med analys och handel.

Största anledningen till detta kriterium var att jag tror att detta är nödvändigt för att orka hålla sig till strategin över en lång period. För de flesta kommer det perioder då man vill prioritera annat och det är då viktigt att ha ett arbetssätt som är tidseffektivt. För min del bedömde jag att jag kontinuerligt skulle kunna avvara runt en kvart per dag plus en lite större insats på helgerna. För andra kan det kanske vara mer lämpligt att förutsätta att man bara jobbar med aktierna en gång per vecka. Eller en gång per månad.
Oavsett vilket intensitet man förutsätter för sitt arbete så tror jag att det är viktigt att göra det så tidsbesparande som möjligt. En tydlig strategi är en grundsten för att kunna arbeta effektivt.

För att nå dit var jag beredd på att göra en större insats initialt då jag jobbade igenom strategin och lade fast mitt arbetssätt. För min del har det tagit många timmar att utarbeta min strategi och beslutsmodell – Akacia – men den är nu mycket tidsaffektiv. Förhoppningsvis så kan jag i denna blogg också visa att den är effektiv vad gäller avkastning.

Aktiv på kvällar och helger

Det var cirka 10 år sedan jag påbörjade mitt arbete med Akacia och jag jobbade då, precis som nu, på heltid. Jag ville därför inte bygga upp en strategi och ett arbetssätt som förutsatte att jag kunde hantera köp och försäljningar på dagtid. Jag bestämde mig då för att ett villkor för min strategi skulle vara att jag bara skulle var aktiv utanför börsen stängning.
Det är också mindre stressande att agera då börsen är stängd och man kan också tänka en extra gång innan man lägger en order.

.ads in wordpress

Det är inte så mycket mer att kommentera om detta.Här kommer istället en bild från kvällens snöoväder:

 

 

 

 

 

Börsens upp- och nedgångar

Den tredje tanken som jag hade då jag påbörjade mitt arbete med Akacia vara att jag vill utnyttja börsens upp- och nedgångar. Ganska självklart kanske. På något sätt tar nog alla strategier, modeller, system etc. på något sätt hänsyn till börsens svängningar. Jag ville i vart fall ha en komplett bakgrund till min strategi och tog med även detta kriterium.

Har då detta kriterium påverkat min strategi? Ja, det kanske är en viss skillnad på att “ta hänsyn” till börsens svängningar och “att utnyttja” desamma. Jag ville aktivt försöka köpa på en relativt låg nivå och sälja på en en relativt hög nivå.
Då man har funderat ett tag på detta inser man snart att man inte kan förvänta sig att ha ett system som alltid lyckas med detta. Det gäller då att ha en klar och tydlig regel för hur man ska agera då affären inte går som man har tänkt sig. Detta kommer jag dock tillbaka till.

När jag nu skriver detta så inser jag dock att jag inte utnyttjar börsens nedgångar speciellt mycket, ännu. Det enda jag försöker göra är att sälja före större nedgångar men jag har idag inget system för blankning eller köp av andra instrument som ger avkastning vid börsens nedgångar.
Jag har dock funderat en del över detta men inte kommit överens med mig själv hur jag skulle vilja lägga upp detta. Kanske kommer i kommande versioner av Akacia.

Trender

Låt trenden vara din vän!

“Let the trend be your friend”.

Alternativet till att följa en trend kan vara att man istället sätter en målkurs då man gör sitt köp. Detta är ganska vanligt i många köpråd som man kan läsa om på olika sidor på nätet mm. Nackdelen med att sätta en målkurs är att man kan missa en större uppgång. Å andra sidan kan man ta hem vinster direkt då de nått en storlek man är nöjd med och vinster är alltid bra.

Jag har testat både trendföljande handel och handel med målkurser men jag tycker det har varit svårt att hitta bra metoder för målkursalternativet. Det blev ofta för små vinster i förhållande till förlusterna för att det skulle bli en positiv helhet. Att följa trender kändes för mig som en bättre strategi.

Det är dock inte helt enkelt att följa en trend. Bilden visar några olika trender som man kan identifiera för Assa Abloy från 2009. Trender kan definieras på många olika sätt och det finns mycket teorier om detta. För att jobba med trender behöver man definiera när en trend börjar och när den slutar. Det finns dessutom sätt att mäta hur stark en trend är.
Tyvärr finns det inga säkra metoder för att bestämma när en trend börjar eller slutar. För att få en tydlig strategi och handelsmodell måste man dock bestämma sig för vissa kriterier och sedan hålla fast vid dessa. Jag tror det är fördel om man kan sätta upp relativt enkla regler så att man förstår vad som händer.

Jag kommer att komma in på detta med att definiera trender mer i kommande delar.

.ads in wordpress

Jag ville vara aktiv

Jag ville att strategin skulle ha ett långsiktigt perspektiv men jag var ändå ute efter ett aktivt arbetssätt. Det är visserligen inget självändamål att göra mycket affärer men jag kunde tänka mig att ha ett system som innebar att jag behövde göra affärer några gånger i vecka.

I de simuleringar som jag har gjort brukar antalet köp ligga på ca 6 st/månad och sedan lika många försäljningar. Det blir ca 3 transaktioner per månad men detta är ett genomsnitt över nästan nio år. I detta underlag finns ganska långa perioder helt utan affärer och perioder med betydligt större aktivitet.

Under den tid som jag nu har kört den portfölj som jag redovisar i denna blogg har jag gjort ca 72 köp på knappt tre månader. Det ger 6-7 köp per vecka.

Det som jag tror kan vara bra då man lägger upp sin strategi är att ändå tänka igenom hur aktiv man vill vara. Om man får mycket mer eller mycket mindre affärer än vad man tänkt sig så är risken stor att man inte följer sin strategi.

Till Trender

.ads in wordpress