Börsens upp- och nedgångar

Den tredje tanken som jag hade då jag påbörjade mitt arbete med Akacia vara att jag vill utnyttja börsens upp- och nedgångar. Ganska självklart kanske. På något sätt tar nog alla strategier, modeller, system etc. på något sätt hänsyn till börsens svängningar. Jag ville i vart fall ha en komplett bakgrund till min strategi och tog med även detta kriterium.

Har då detta kriterium påverkat min strategi? Ja, det kanske är en viss skillnad på att “ta hänsyn” till börsens svängningar och “att utnyttja” desamma. Jag ville aktivt försöka köpa på en relativt låg nivå och sälja på en en relativt hög nivå.
Då man har funderat ett tag på detta inser man snart att man inte kan förvänta sig att ha ett system som alltid lyckas med detta. Det gäller då att ha en klar och tydlig regel för hur man ska agera då affären inte går som man har tänkt sig. Detta kommer jag dock tillbaka till.

När jag nu skriver detta så inser jag dock att jag inte utnyttjar börsens nedgångar speciellt mycket, ännu. Det enda jag försöker göra är att sälja före större nedgångar men jag har idag inget system för blankning eller köp av andra instrument som ger avkastning vid börsens nedgångar.
Jag har dock funderat en del över detta men inte kommit överens med mig själv hur jag skulle vilja lägga upp detta. Kanske kommer i kommande versioner av Akacia.


Leave a Reply