Börsen upp eller ner 2013?

Rubrikens fråga är som vanligt aktuell, enkel att förstå men svår att svara på. Var lägger du din röst?
På vänster sida på bloggen kan du lägga din röst under januari månad.

 

.ads in wordpress


Leave a Reply