Beräkning skatt för ISK

Skatteverkets hemsida kan man läsa hur skatten på ett Investeringssparkonto beräknas. Mycket förenklat kan man säga att skatten blir 0,5-1,5% av värdet på kontot. Lite mer korrekt uttryckt blir det:

Skatten = Värdet på kontot x Statslåneräntan x 30%.Kaffe med kokoskaka!

Det som styr skattesatsen är alltså statslåneräntan. De senaste fem åren har denna ränta som lägst varit ca 1,10% och som högst ca 4,50%. På 90-talet var den dock över 10%. Om vi antar att denna ränta kommer att ligga mellan 1,5-5% så kommer skatten att bli 0,5-1,5% beräknat på värdet på kontot (kapitalunderlaget).

Värdet på kontot, hur beräknas då detta? Man kan säga att detta värd, som mer formellt kallas Kapitalunderlaget, beräknas med två, eller möjligen tre, komponent.

 1. Medelvärdet på kontot från fyra olika mät-tillfällen
  Vid ingången på varje kvartal (1/1, 1/4, 1/7, 1/9) avläses det totala värdet på kontot. Medelvärdet av dessa fyra avläsningar beräknas och detta värde utgör den första delen av Kapitalunderlaget.
 2. Insättningar under året
  Alla insättningar på investeringssparkontot under året summeras och summan delas med fyra. Resultat utgör den andra delen.
 3. Utnyttjande av kredit kopplad till ISK
  Till ett investeringssparkonto kan man ofta koppla en kredit och med aktier som man äger på kontot som säkerhet kan man sedan låna för att finansiera ytterligare köp. Varje gång man utnyttjar en sådan kredit betraktas detta skattemässigt som en insättning på kontot. På Skatteverkets hemsida kan man läsa mer om bakgrunden till detta.
  För att beräkna denna del summerar jag alla belopp betalas då saldot på kontot är minus. Summan av alla dessa belopp delas sedan med fyra och resultatet av detta blir den tredje delen.

I bilden nedan visas två exempel på beräkningar av skatt för 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ads in wordpress

 


Comments

Beräkning skatt för ISK — 1 Comment

 1. Pingback: Påskuppdatering 2013-03-29 - Akacia - Aktiehandel med strategi

Leave a Reply